2022 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları (EKYS)

2022 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları (EKYS) Nedir?

2022 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları (EKYS)

2022 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları (EKYS) güncel olarak yazımızda. 2022 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? Toplamda EKYS sınavında 80 soru yer alacaktır.

2022 EKYS Konuları ve Soru Dağılımları ÖSYM güncel hali aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

2022 EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları

2022 EKYS Konuları (Müdür Yardımcılığı)


2022 EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Konuları şöyledir:

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %5.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5.

d) Eğitim bilimleri: %35.

e) Mevzuat % 10

  • T.C. Anayasası,

  • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

  • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

  • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

  • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler

EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı

2022 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

2022 EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Testleri (2022 MEB Güncel Müfredat)


Yorum Yaz