2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular - çöz

2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları cevapları
2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek SorularSoru 1


Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbulluları uyaran hava tahmin uzmanı, “İstanbul’da perşembe günü sabah saatlerinde yağmur yağmasını, yağışın akşam saatlerinde kar şekline dönüşmesini bekliyoruz. İstanbul’da ayrıca çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Güneyden esen lodos rüzgârları yerini kuzeyden esen karayele bırakacak. Bununla birlikte hava sıcaklıkları perşembe günü 10 - 15 derece düşmüş olacak.” dedi.

Bu metinden hareketle,

I. Rüzgârlar bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olabilir.

II. Hava sıcaklıkları gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

III. Hava, basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder.

çıkarımlarından hangileri söylenebilir?

Soru 2


Aşağıda yapımı tamamlanarak su ile doldurulmuş A havuzu ve yapım aşamasında olan B havuzunun ölçüleri verilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Buna göre B havuzu ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

Soru 3


Yaşadığı bölgedeki yerli bir bitkinin meyvesi içindeki tohumdan beslenen böcek türü Şekil 1’de, bireylerinin ortalama gaga uzunlukları dağılımı ise Grafik 1’de gösterilmiştir.2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Sonradan ortama sokulmuş daha yassı meyvelere sahip yabancı bir bitki türü, ortamda hızla yayılarak yerli bitkinin yerini almıştır. Uzun yıllar sonrasında yabancı bitkinin meyvelerindeki tohumlarla beslenen aynı böceklerin ortalama gaga uzunlukları dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Bu gözlem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Soru 4


Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyot dışında diğer tüm periyotların tam olarak dolu olduğu bilinmektedir.

Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama noktalarına dair bilgiler siyah dairelerin boyutlarıyla simgelenmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Bu bilgiler kullanılarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 5


Atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazları havadaki su buharıyla tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşmasına sebep olurlar. Bu durum oluşan yağmurun pH değerinin değişmesine sebep olur.

Aynı yüz ölçümüne sahip P, R, S bölgelerinde, gaz salınımları birbirine eşit olan fabrika ve araç sayıları ile büyüklük ve tür çeşitleri aynı olan ağaç sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Buna göre bu bölgelerde meydana gelen yağmurların pH değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Tablodakiler dışında atmosferin pH’ i etkileyen diğer unsurlar ihmal edilecektir.)

Soru 6


Bir öğrencinin ödevi için basit makine ile oluşturduğu iki farklı düzenekteki giriş (uygulanan) ve çıkış kuvvetlerinin büyüklükleri grafikte verilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Bir öğrenci özdeş iki kitabı 123.sayfalarından şekillerde gösterildiği gibi açmaya çalıştığında 1. durumda kolay açtığını 2. durumda ise zorlandığını fark ediyor.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Öğrenci 1. ve 2. durumlar arasındaki farkın sebebini araştırmak için aşağıdaki deneyleri tasarlıyor.

1. Deney:
Dinamometre masanın K, L ve M noktalarına ayrı ayrı sabitlenerek yukarı doğru çekilip masanın II numaralı ayağının yerden kaldırılması sağlanmış ve dinamometrede okunan değerler çizelgeye kaydedilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

2. Deney:
Dinamometre sırasıyla pencere kolunun P ve R noktalarına sabitlenerek pencere kolunu harekete geçiren kuvvetler ölçülüp çizelgeye kaydedilmiştir.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Öğrenci yaptığı bu deneylerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

Soru 8


Bir araştırmacı “Kendi uyguladığın kuvvetle kendini kaldır.” etkinliği için aşağıda verilen iki farklı sistemi ayrı ayrı test ediyor.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Buna göre,

I. Kullanılan makara sistemleri araştırmacının hafiflemesini sağlamıştır.

II. İpler eşit miktarda çekildiğinde 1. sistemde daha yükseğe çıkılabilir.

III. Eşit miktarda iş yapılabilmesi için 2. sistemdeki ip daha fazla çekilmelidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 9


Bir öğrenci ceviz kıracağı ile aşağıdaki deneyi yapıyor.2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Bu öğrencinin hipotezin yanlış olduğunu anlaması için aşağıdaki gözlemlerden hangisi yeterlidir?

Soru 10


Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayan araçlardır.

Su borusunun üzerinde bulunan kör tıpayı (vida şeklinde tıpa) çıkarmak için bir basit makine türü olan İngiliz anahtarı Şekil I’deki gibi kullanılmış ama açılamamıştır.

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

Kör tıpayı açabilmek için,

2020 Şubat Fen LGS Örnek Sorular

uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?

Paylaş

2020 Şubat LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

emirhan
Doğru: 10
100 Puan
arda ergül
Doğru: 10
100 Puan
esra.yldrm
Doğru: 9
90 Puan
[email protected]
Doğru: 9
90 Puan
ilknurcnbld
Doğru: 7
70 Puan