2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular - çöz

2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular soruları cevapları
2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular

2020 Şubat LGS Türkçe Örnek SorularSoru 1


Birileri bana “Dünyanın en ilginç canlısını görmek ister misin?” diye sorsa cevabım kuşkusuz “Evet!” olurdu ve içim içime sığmazdı. (I) Bu sorunun küçük bir çocuğa yöneltildiğini düşünelim bir de. Hiç şüphesiz yüreğinde davullar  gümbürder, bu canlının nasıl bir şey olduğunu görebilmek için yerinde duramazdı. (II) Sevinçten âdeta deliye dönerdi. (III) 

Numaralanmış sözlerden hangileri bu metinde geçen “yüreğinde davullar gümbürder” sözüyle anlatılmak isteneni karşılar?

Soru 2


Bir araştırmada beş yaşındaki çocuklardan oluşan iki gruba bir çocuk programı izletildi. Gruplardan birinin odasına ilgi çekici birçok oyuncak kondu. Oyuncak bulunmayan odadaki çocuklar programın % 87’sini izlerken oyuncak bulunan odadaki çocuklar sadece % 47’sini izlediler. Fakat bu iki gruptaki çocuklar, programın ne kadarını hatırladıklarını ve anladıklarını ölçen bir teste tabi tutulduklarında iki grup da yüksek puanlar aldı. Bu durum karşısında şaşkına dönen araştırmacılar şöyle bir açıklama yaptılar: “- - - -”

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3


I. Unutulma hakkı, bireyin ulusal ve uluslararası metinlerde çerçevesi çizilen her türlü kişisel verisinin korunmasını sağlayan bir haktır.

II. Bu durumu ortadan kaldırmak için kişisel verilerin korunması hakkının bir görünümü sayılabilecek olan “unutulma hakkı” kavramı gündeme gelmiştir.

III. Kişisel veriler dijital ortamlarda bir kez paylaşıldığında bu ortamda kayıt altına alınmakta, kimi zaman üçüncü kişiler tarafından bireyin rızası dışında kullanılabilmektedir.

IV. Bu hak, dijital hafızada yer alan kişisel bir içeriğin, bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde silinmesidir.

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

Soru 4


4. ve 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

“Glisemik indeks” karbonhidrat içeren gıdaların, kan şekerini yükseltme oranını ölçen bir değerdir. Glisemik indeksi düşük olan gıdalar tüketildikten sonra kan şekeri yavaş yavaş doğal düzeyin üzerine çıkıp orta düzeye yaklaşır, iki saat içinde de doğal düzeye iner. Bu gıdalar yavaş sindirildiği için uzun süre tok tutar. Kişiyi şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarına karşı korur; bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek glisemik indeksli gıdalar tüketildiğinde ise kan şekeri yarım saat içinde en yüksek düzeye ulaşır, bir saat dolmadan da doğal düzeyin altına düşer. Bu gıdalar kan şekerinde dalgalanmalara yol açar ve uzun vadede vücutta yağlanmaya, şeker ve kalp hastalıklarına neden olur.

Aşağıdaki tabloda bazı gıdalar, glisemik değerlerine göre sınıflandırılmıştır.

2020 Şubat Türkçe Örnek Sorular LGS

Bu metne göre “ceviz” ve “mısır”ın, kan şekeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

Soru 5


Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

Soru 6


• Bal arıları, bitki varlığının devamı için önemli bir katkı sağlar.

• Bal arılarının toplu ölümü günümüzün önemli problemlerindendir.

• Bal arılarının yok olması ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümüne değinilmiştir?

Soru 7


Ayşe, Burhan, Cenk, Deniz, Ebru ve Ferhat’tan oluşan yeşil, mavi ve beyaz takım “pas atma” oyunu oynayacaktır. Oyun ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her takımda ikişer oyuncu vardır.

• Beyaz takım, mavilere; maviler, yeşillere ve yeşiller de beyazlara pas atacaktır.

• Cenk, Ebru’ya; Deniz, Ayşe’ye; Burhan ise Ferhat’a pas atacaktır.

• Ayşe yeşil takımdadır.

• Deniz ve Ferhat aynı takımdadır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 8


Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç); cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?

Soru 9


Aşağıdaki tablolarda bir şehre ait dört günlük hava durumu tahmini ve bu tahminlerde kullanılan simgelerin anlamları verilmiştir.

2020 Şubat Türkçe Örnek Sorular LGS

Bu tablolardan hareketle yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 10


Aşağıdaki parçalardan hangisi “Gün batımından sonra neden uykumuz gelir?” sorusuna cevap vermektedir?

Paylaş

2020 Şubat LGS Türkçe Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

aybüşşş
Doğru: 10
100 Puan
editabi
Doğru: 10
100 Puan
merterenasa
Doğru: 10
100 Puan
receparaz
Doğru: 10
100 Puan
mexvell67
Doğru: 10
100 Puan