2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz.2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz

Online 2021 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir sorunla karşılaştığımızda -belirsizliği sevmediğimizden belki- durumun hemen çözümlenmesini isteriz. Bizi zorlayan durumun birçok çözümü olsa da biz ilk aşamada başkalarının denediği yollardan gitmek isteriz. Hâlbuki çok daha güzel bir yol olabilir. Bu konuyla ilgili Cevdet Kudret “Bir soruna yeni bir çözüm üretmektense daha önce üretilmiş çözümü kullanmak kolayımıza gelir çünkü çoğumuz düşünce mirasyedisiyizdir.” der.

Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim bu metindeki altı çizili sözle ilişkilendirilebilir?

Soru 2


Aynı yoldan, aynı hızla gidilmesine rağmen dönüş yolculuğunun gidişten kısa sürdüğü hissedilebilir. İlk olarak 1950’lerde tespit edilen bu duruma “dönüş yolculuğu etkisi” denir. Dönüş yolculuğu etkisi, gidiş esnasında aşinalık kazanılan yolun dönüşte daha kısa algılanması temeline dayanıyor. Zaman algısına yönelik çalışmalar da bu temele dayanak oluşturuyor. İlk defa tecrübe edilen bir durumda bilinmedik uyaranların etkisiyle zaman daha yavaş akıyormuş gibi algılanır. Dolayısıyla dönüş yolculuğunun süresine dair tahminler, gidiş yolcuğunun süresine dair tahminlere kıyasla gerçek yolculuk süresine daha yakındır.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3


• ABD’de bulunan Mount Weather, felaket durumlarında devreye giren bir acil durum yerleşkesidir. 1958 yılında Sovyet Rusya’nın, Sputnik adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Yalnızca üst düzey devlet görevlilerinin girebildiği bu yerleşke, hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlamaktadır.

• Fransa’da yer alan Lascaux Mağarası, insanlık tarihinde bilinen ilk duvar resimlerine sahip. 1940’ta keşfedilen mağaradaki resimlere vücut ısısı ve solunumdan kaynaklanan nem ve karbondioksit zarar verdiği için insanların buraya girmesine izin verilmiyor. 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan mağarada altı yüzden fazla duvar resmi bulunuyor.

• Surtsey Adası, üç yıl süren volkanik patlamalar sonucunda 1963 yılında oluştu. Bu adada insan müdahalesi gerçekleşmeden oluşan ekosistem gözlemleniyor. Bunun için de adaya sadece bilim insanları kabul ediliyor. Fakat detaylı bir taramadan geçtikten sonra... Çünkü adaya dışarıdan herhangi bir tohumun getirilmemesi çok önemli.

Bu metinlerde sözü edilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Nesnelerin interneti; bilgi üretebilen ve internet üzerinden bunu paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarını, mekanik ve dijital makineleri birbirine bağlayan teknolojiye verilen isimdir. Bu teknoloji, her bir cihaza farklı bir kimlik atayarak onların birbirleriyle veri paylaşımı yapmalarını mümkün kılar. Bu sistem, günümüzde sanayide kullanılan büyük makinelerden küçük ev aletlerine kadar pek çok alanda yer almaktadır. Neredeyse tüm sektörler daha verimli çalışmak için nesnelerin interneti uygulamalarından yararlanmaktadır.

Bu parçaya göre,

I. Ahmet Bey’in, pamuk tarlasındaki sulama sistemini iş yerindeki bilgisayar üzerinden çalıştırması

II. Meliha Hanım’ın, çamaşır makinesinin üzerindeki göstergeyi kullanarak suyun sıcaklığını ayarlaması

III. Mehmet Bey’in, evindeki fırın ve süpürgeyi cep telefonuna indirdiği bir program üzerinden kontrol etmesi

durumlarından hangileri nesnelerin internetine örnek olabilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi “Müzik aleti çalmak beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler mi?” sorusuna cevap vermektedir?

Soru 6


Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının verdiği mesajları doğru kavrayabilmeyi ve gerçek dünya ile medya dünyası arasındaki sınırı fark edebilmeyi sağlar. Medya okuryazarlığının bireylere kazandırdığı bazı beceriler şunlardır:

I. Erişim becerisi: Bilgiye gazete, televizyon vb. medya araçlarından ulaşabilmektir.

II. Çözümleme becerisi: Bilgilerin doğruluğunu, yanlışlığını, eksikliğini veya fazlalığını tespit edebilmektir.

III. Değerlendirme becerisi: Bilgilerin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirleyebilmektir.

IV. Üretim becerisi: Bilgi ve mesajları kişinin kendisinin üretebilmesi ve yayabilmesidir.

Bu metne göre, numaralanmış medya okuryazarlığı becerilerine örnek olabilecek davranışlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Soru 7


7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir pazarda A, B, C, D, E, F ve G olarak adlandırılan tezgâhlar karışık olarak yerleştirilmiştir. Bu tezgâhların bazılarında meyve, bazılarında sebze satılmaktadır. Tezgâhların sırasına ve bu tezgâhlarda satılan ürünlerin türüne ilişkin bilinenler şunlardır:

• Aynı tür ürün satan üç veya daha fazla tezgâh yan yana gelmemiştir.

• 2 ve 3. sıradaki tezgâhlarda meyve satılmaktadır.

• B ve D tezgâhlarında sebze bulunmaktadır.

• 4. sırada E tezgâhı vardır.

• F tezgâhından hemen önce C, hemen sonra B tezgâhı vardır.

• A tezgâhı, G tezgâhından daha öndeki bir sırada yer almaktadır.

Buna göre tezgâhların dizilimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8


5. tezgâhta sebze olduğu bilindiğine göre aşağıdaki tezgâhların hangilerinde kesinlikle farklı türde ürün satılmaktadır?

Soru 9


12’nci yüzyılda yapılan Harmantepe Kalesi, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından restore edilecek. Sakarya Nehri’nin Batı yakası boyunca uzanan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilen kale, kent merkezine 17 km mesafede bulunuyor.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 10


Düşüncelerimiz; beynin 86 milyar, dünya nüfusunun yaklaşık on katı, nöron ağından çıkan elektrik sinyallerinin sonucu oluşur. Bu konuda yapılan son çalışmalar, düşüncenin altında yatan elektriksel sinyalleri daha iyi anlamamızı sağlıyor. Basit bir düşünce bile beyinde şaşırtıcı miktarda etkinliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Beynin farklı bölgeleri ateşleniyor, belli bölgelere sinyal gönderiliyor, bu sinyal trafiği de belirli merkezlerden yönetiliyor.

Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

Paylaş

Etiketler: