2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz.2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular Çöz

2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online 2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Soru 1


Haşlanmış kımızı lahana suyu asitlerle etkileştiğinde kırmızı renk ve tonlarını, bazlarla etkileştiğinde ise mavi renk ve tonlarını alır.

Ecem mide asitinin fazla salgılanmasından kaynaklı sürekli rahatsızlanır. İyileşme sürecinde asidik yiyeceklerden uzak durması gerekir. Bu yüzden bazı maddelerin asitlik ve baziklik durumlarını araştırarak aşağıdaki çizelgeyi oluşturur.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Ecem araştırması sırasında bazı yiyeceklerin pH derecelerine ulaşamaz. Bu besinlerin asidik olup olmadıklarını anlamak için haşlanmış kırmızı lahana suyu kullanmaya karar verir.

Kırmızı lahana suyunu besinlerin suyuna ilave ettiğinde aşağıdaki sonuçları elde eder.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Buna göre Ecem çizelgedeki I, II, III ve IV ile gösterilen alanlara hangi besinleri yerleştirebilir?

Soru 2


Deniz seviyesinde yer alan bölgelerde hava basıncı 1 atmosfer (atm)’dir. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi de 1 atm basınca uyum sağlamıştır. Su altı dalışı sırasında denizin derinliklerine doğru su basıncının her 10 metrede 1 atm arttığı bilinmektedir. Bu nedenle dalgıçlar, hayati tehlike oluşturabileceği için su basıncını dikkate almaktadır. Oksijen tüpü kullanılmadan yapılan dalışlarda dalgıçların hayatta kalmaları için kritik değer 4 atm’dir. Basıncın 4 atm’den fazla olduğu bölgelere dalacak kişiler mutlaka oksijen tüpü kullanmalıdır.

Aşağıdaki görselde, su altı arkeologları tarafından batık bir gemide araştırma yapılması planlanan bölgeler ve bu bölgelerin deniz seviyesine göre bulundukları derinlikler verilmiştir.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Buna göre batık gemiye tüpsüz dalarak inceleme yapacak olan su altı arkeologları yukarıdaki görselde verilen bölgelerden hangilerinde araştırma yapamaz?

Soru 3


Zatürre hastalığına neden olan bakteriler, kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bakterilerin fareler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aşağıdaki deneyler yapılıyor.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Deney sonucunda;

• Kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsüllerinin eridiği fakat DNA’ larının bozulmadığı görülüyor.

• Kapsüllerin bir kalkan gibi bakterileri, farenin savunma hücrelerine karşı koruduğu anlaşılıyor.

• 4. deneyde kapsülleri eritilmiş bakterilerin DNA’sının kapsülsüz bakterilerin içine girerek kapsül oluşturdukları anlaşılıyor.

Bu araştırmayla ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Soru 4


Öğretmen, öğrencilere basınç konusunu daha iyi kavratmak için şekildeki etkinliği yapıyor. Etkinlikte ilk olarak I. Durum’da verildiği gibi bardağı tamamen su ile doldurarak bardağın ağzını hiç hava almayacak şekilde kâğıtla kapatıyor. Ardından II. Durum’da verildiği gibi bardağı kâğıtla birlikte ters çeviriyor ve kâğıdın yere düşmediğini gösteriyor.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Bu etkinlik sonucunda öğrenciler aşağıdaki çıkarımlardan hangisini elde edebilir?

Soru 5


Son 50 yılda sera gazı salınımı dolayısıyla küresel sıcaklıkta gözlenen artışlar iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera gazlarının oluşumunda fosil yakıtların kullanımı ve ormanlık alanların azalması önemli bir etkendir. İklim değişikliklerinde sıcaklık artışının yanı sıra canlılar ve ekosistemler için olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlar arasında yer almaz?

Soru 6


Tayland’ın kuzeyinde bulunan Padaung kabilesinin üyeleri 5 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının boyunlarını uzatmak için boyunlarına bronz halka takarlar. Bu gelenekleri ile kabilenin kadınları ‘’Zürafa boyunlu kadınlar’’ olarak anılırlar. Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 23 halka takar. Bu da yaklaşık 12 kilogramlık ağırlık demektir.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Bu halkalar sanıldığının aksine boynu uzatmaz, omuzları aşağı doğru bastırarak vücudun şeklini bozar.

Bu durumla ilgili olarak;

I. Değişen vücut şekli sonraki nesillere aktarılmaz.

II. Bu durum genlerin işleyişinde değişikliğe sebep olur.

III. Halkaların vücut şeklini değiştirmesi bir mutasyon örneğidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7


Günümüzde biyoteknoloji uygulamalarından biri de hayvanlara gen aktarımıdır. Aşağıdaki görsellerde gen aktarımı yapılmış hayvanlara bazı örnekler verilmiştir.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Buna göre verilen örneklerde gen aktarımı hangi amaçla kullanılmamıştır?

Soru 8


Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Özdeş tahta bloklardan oluşan A, B ve C cisimlerinin şekildeki yatay düzleme yaptığı basınçlar sırasıyla PA, PB ve PC’dir.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Buna göre PA, PB ve PC basınç değerleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

Soru 9


Maddelerin birbirleri ile etkileşime girerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime adı verilir.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Buna göre A ve B maddelerinin kimyasal tepkimesinin kütle değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 10


Elif maddelerin asitlik ve bazlık durumlarının değişimini incelemek istemektedir. Bu amaçla içerisinde saf su ve limon suyu bulunan üç behere sırasıyla çamaşır suyu, saf su ve sirke ekler.

LGS Haziran Fen Örnek Sorular

Elif’in yapmış olduğu bu işlemler sonucunda beherlerdeki pH değerleri nasıl değişir?

2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "2021 Haziran LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular"