2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular

2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz.2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular çöz

Online 2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular Soruları çöz

Soru 1


Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öge dolaylı tümleçtir.

Cümlede yükleme yakın olan öge, vurgulanan ögedir.

LGS Haziran Sorular

Buna göre yukarıdaki sözcüklerle kurulan cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

Soru 2


“Birbirinden hiçbir şey esirgemeyecek durumda olmak, samimi olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” sözcüğü “utanma” anlamında kullanılmıştır?

Soru 4


İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır.

cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 5


• Cümlelere soru, zaman ve koşul anlamı katan mı/mi eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar.

• Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır.

Bu bilgilere göre,

l. Bu olay en çok beni mi yoksa çevremi mi etkiledi, bilemiyorum.

ll. Güzel mi güzel bir etkinlikten sonra bunumu bize reva gördün?

lll. Güneş açtı mı sen de benim gibi mutlu oluyormusun?

IV. Bu çalışmayla mı sınavı kazanacağını zannediyorsun?

cümlelerinin hangilerinde soru ekinin yazımı yanlıştır?

Soru 6


6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Tüm müzik severlerin davetli olduğu Müzik Köyü Festivali, bu yıl 6-11 Ağustos ve 13-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Festival iki ayrı hafta, iki ayrı program şeklinde, Fethiye’nin Yanıklar köyünde sevenleriyle buluşacak. Festivale ünlü sanatçılar ve yerli ustaların yanı sıra İran, Yunanistan ve İspanya’dan da sanatçılar katılacak. Bu yılki festivalde müzikle birlikte atölye, seminer ve söyleşiler de düzenlenecek. Bu festival Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerinin peşinde koşan ve bu gelenekleri yerel ustalardan genç nesillere aktarmayı amaçlayan bir topluluğun projesi. Bu proje ilk kez 2015’te topluluk üyelerinin kendi imkânlarıyla hayata geçirilmişti.

Bu metinde sözü edilen festivalle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

Soru 7


Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 8


Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen açıklamaya uygun değildir?

Soru 9


Bir kitabı, okumadan köşeye atıp mahkûm edenler vardır. Onlara benzememeye çalışalım. Gerçek okuyucular hoşlarına gitmeyen kitaplardan bile ağırbaşlı bir dille bahsederler. Kendilerini naza çekenler ancak sahte okuyuculardır. Goethe’nin şu sözünü asla unutmayalım: “İçinde bir iyi tarafı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.”

Bu metin aşağıdaki düşüncelerden hangisini desteklemektedir?

Soru 10


10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yemek yediğimden mi acıkıyorum, acıktığımdan mı yemek yiyorum, bilemedim. Gaziantep’e geldiğimden beri kendime bu soruyu soruyorum. Geleli üç gün oldu ama gezi planımda birinci sırada olan Zeugma’yı henüz görmedim. Bakırcılar Çarşısı’nı da dün sabah beyran çorbası içmek için girdiğim sokakta tesadüfen görüp çorbayı içtikten sonra, gezdim. Öğlen vakti Gaziantep Kalesi’nin yakınında yediğim patlıcan kebabı da Kale gezimin sebebi oldu. Katmer yemesem Cam Eserler Müzesini görmeyecektim. Tarihî Tren Garı gezisi, yeme içme planlarımın dışında gerçekleşen tek geziydi. Çünkü Gaziantep’e trenle geldim.

Bu metinde olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Yukarıdaki metin için en uygun başlık hangisidir?

Soru 12


12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. M.E. yaptığı yazılı açıklamada son yıllarda çocuklar ile gençler arasında bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili problemlerin artış gösterdiğini belirtti. Çocukların bir bölümünün zamanlarının çoğunu cep telefonu, tablet, bilgisayar oyunu veya sosyal medyada geçirdiğini vurgulayan M.E. şöyle devam etti: “İnternet kullanımı, hem çocuğun yerine getirmesi gereken görevlerin aksamasına hem de aile içi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum artık ‘ekran bağımlılığı’ veya ‘internet bağımlılığı’ gibi isimlerle adlandırılmaya başlanmıştır. Özellikle çocuklar küçük yaştan itibaren telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmaktadır. Bu konuda en sık sorulan sorular ise çocukların bilgisayar veya telefonla ne kadar zaman geçirebileceği ve bu konuda ebeveynlerin (anne babaların) neler yapabileceğidir.” Ebeveynlerin, teknolojik aletlerin kullanımında çocuklara örnek olması gerektiğini kaydeden M.E. şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle çocukların yanında telefon veya bilgisayarla uzun zaman geçirilmemelidir. Yasaklamak bir çözüm değildir ama erken yaştan başlayarak çocuklara bu konuda uygun sınırların konması gerekmektedir. Çocuklara teknolojik aletlerin uygun ve doğru kullanımı öğretilmelidir. Evde bazı temel kurallar, örneğin ‘Teknolojik aletleri saat 22.00’den sonra veya yemek ve ders sırasında kullanmayalım!’ gibi uygulamalar gerekmektedir. Çocuklar sanat, spor aktiviteleri ve sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir.”

Bu haber metninin hazırlanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Altı çizilen paragrafta internet kullanımıyla ilgili aşağıdaki hangi ayrıntıya vurgu yapılmaktadır?

Soru 14


LGS Haziran Sorular

Verilen tablolar ve şiirden hareketle Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 15


LGS Haziran Sorular

Yukarıdaki birinci tabloda anlatım biçimleri, ikinci tabloda ise bu anlatım biçimlerinin örnek metinleri verilmiştir. Verilen örnek metinler ait oldukları anlatım biçimiyle eşleştirilecektir.

Buna göre doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Ünlü Fransız yazar Balzac yaşadığı bir olaydan sonra dostlarına şöyle der: ”Felaketler bize gerçek dostlarımızı tanıtır.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Balzac’ın bu sözüyle aynı anlamdadır?

Soru 17


Orman yangınlarının büyüklüğüne, süresine veya sıklığına bağlı olarak ormanın toprak yapısı da değişebilir. Örneğin küçük yangınlar toprağı sadece birkaç milimetre derinliğe kadar etkiler ve toprağı kaplayan bitki örtüsünde kalıcı hasarlar bırakmaz. Fakat toprağın üzerinde yaşayan hayvanların yok olmasına sebep olur. Büyük yangınlarsa toprağın kimyasal yapısını bozup su geçirmez hâle gelmesine neden olabilir. Toprak su geçirmediğinde, su toprak üzerinden akıp gider ve erozyona neden olur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 18


Aşağıdaki paragraflardan hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

Soru 19


Çayın nasıl keşfedildiğine dair efsaneler çok. Ancak ilk defa 5 bin yıl önce Çinlilerin çay içmeye başladığını biliyoruz. Ardından Japonya ve Hindistan bu leziz bitkiyi keşfetmiş. Avrupa’ya gelmesi zor, kabul edilmesi ise uzun olmuş. Türkiye’de üretimine 1924 yılında karar verilmiş ama 1940’lı yıllardan sonra üretim artmıştır.

Çayın içecek olarak nasıl keşfedildiğine dair aslında hepimizin kulaktan dolma bildiği birkaç hikâye var. Bunlardan en bilineni; çok eskiden çay ağacının altında oturan insanların, yanan ateşin üstünde kaynayan suya düşen çay yaprakları ile demlenen suyu içmesi sonucu çayın keşfedilmesi hikâyesidir. Çayın bugün tüm dünyayı cezbeden serüveninin böyle başladığına inanılır.

Aslı “ça” ya da “çai” olan Çince sözcük, bugün bütün dillerde farklı biçimlerde telaffuz ediliyor: Çinliler “çai”, Türkler “çay”, İranlılar “çay”, Araplar “şay”, Yunanlılar “tsa-i”, Japonlar “cha”, İngilizler ve Macarlar “tea” olarak adlandırıyor bu içeceği. Çayın ana vatanı ise Yukarı Birmanya, Güney Doğu Çin ve Orta Vietnam arasında kalan bölgedir.

Bu metinde “çay” ile ilgili,

I. İçecek olarak nasıl ortaya çıktığına

II. Avrupa’ya ne zaman geldiğine

III. Sözcüğün hangi anlama geldiğine

IV. Bitkinin ana vatanına

bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?

Soru 20


• Kahraman sayısı birden fazladır.

• Birkaç günlük zaman dilimi içinde yaşananlar anlatılmaktadır.

• Anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklerin tümü yer almaktadır?

Soru 21


Grafiğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

LGS Haziran Sorular

Paylaş

Etiketler: