2021 KPSS Coğrafya Konuları

2021 KPSS Coğrafya Konuları

2021 KPSS Coğrafya Konuları

2021 KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir; 2021 KPSS Coğrafya Konuları 27 sorudan oluşacaktır. KPSS Coğrafya konuları (ÖSYM KPSS 2021 Coğrafya) dağılımı detaylı olarak şu şekildedir; 2021 KPSS Lisans, ortaöğretim ve önlisans coğrafya konuları detaylı olarak ösym uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya konuları:

2021 KPSS Coğrafya Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 • Matematik (Mutlak) Konum

 • Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları

 • Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.

 • Türkiye’nin Jeopolitiği

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

 • Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri

 • Fiziki Haritalar

 • Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 

 • Türkiye’nin Platoları ve Ovaları

 • Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

 • Türkiye’nin Kıyı Tipleri 

 • Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri

 • Türkiye’nin Su Varlığı

 • Türkiye’de Doğal Afetler

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

 • Türkiye’nin İklimi

 • Türkiye’de Sıcaklık

 • Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

 • Türkiye’de İklim Tipleri

 • Türkiye’nin Bitki Örtüsü

 • Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

 • Türkiye’de Nüfus Özellikleri

 • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu

 • Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları

 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları

 • Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği

 • Türkiye’de Göçler

 • Türkiye’de Yerleşme

 • Türkiye’de Mesken Tipleri

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

 • Anadolu Uygarlıkları

 • Türkiye’de Arazi Kullanımı

 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

 • Türkiye’de Tarım

 • Türkiye’de Hayvancılık

 • Türkiye’de Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

 • Türkiye’de Madenler

 • Türkiye’de Enerji Kaynakları.

 • Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

 • Türkiye’de Ulaşım

 • Türkiye’de Ticaret

 • Türkiye’de Turizm

 • Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri 

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırması

 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

 • Karadeniz Bölgesi

 • Marmara Bölgesi

 • Ege Bölgesi

 • Akdeniz Bölgesi

 • İç Anadolu Bölgesi

 • Doğu Anadolu Bölgesi

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 • Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

KPSS 2021 ÖSYM Coğrafya Konuları (ÖSYM Güncel Müfredat)

2021 KPSS Konuları ve Dağılımları

2021 KPSS Coğrafya Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz