2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz.2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V online çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V Çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V çöz

Online 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı V Soruları çöz

Soru 1


Berat sürekli çevresindekilere karşı düşmanca tavırlar sergilemekte ve zaman zaman onların zayıflıklarından da yararlanmaktadır.

Horney'e göre Berat'ta diğerlerine göre ön plana çıkan kişilik yapısına ilişkin öge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Orhan Bey ve Arzu Hanım, evde alınacak kararlarda çocuklarının fikirlerine başvurmakta, evin kurallarını birlikte belirlemekte ve eğer çocuklarına bir konuda "hayır'' diyeceklerse de bunun mantıklı açıklamasını yapmaktadırlar.

Orhan Bey ve Arzu Hanım'ın benimsemiş olduğu anne-baba tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Ailesinin arabasını ifade etmek için "araba" sözcüğünü öğrenen bir çocuğun motosikletler ve kamyonlar da dahil yolda hareket eden tüm araçlan araba olarak adlandırması Piaget'nin zihinsel gelişim kuramma göre aşağıdakiifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Çocukların eğitimine yönelik yenilikçi bir yaklaşım olarak kabul edilen Mantessari okulları çocukların mümkün olduğunca özgür oldukları ve kendi etkinliklerini seçebildikleri bir eğitim felsefesine sahiptir. Bu okullarda erken yaştan itibaren kendi kararlarını verebilen ve zamanlarını etkili şekilde kullanabilen çocuklar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre Montessori okullarının, çocuklarda Erikson'un kuramında ele alınan aşağıdaki özelllklerden öncelikle hangisinin gelişmesine katkı sağlayacağı söylenebilir?

Soru 5


Zihinsel gelişima ilişkin bir araştırmada çocuklardan kendilerine güneş resmi gösterildiğinde "gece", ay ve yıldız resimleri gösterildiğinde ise "gündüz" demeleri istenmiştir. Ancak çocukların çoğu güneş resmini görünce "gündüz" ay ve yıldız resimlerini görünce de "gece" demişlerdir.

Çocukların bu durumu Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki özelliklerden hanglsiyle açıklanabilir?

Soru 6


Dört beş yaşlarındaki çocuklar karşılaştıkları duruma uyum sağlamak için konuşma şekillerini değiştirmeyi öğrenirler. ÖrneQin bu yaşlardaki bir çocuk 2 yaş civarındaki bir çocukla konuşurken akranlarıyla konuştuğundan farklı şekilde daha kısa cümleler kurar. Aynı şekilde yetişkinlerle konuşurken de akranlarıyla konuştuğundan farklı şekilde daha kibar ve. düzgün cümleler kurar.

Bu parçadan hareketle dört beş yaşlanndaki çocukların dili oluşturan unsurlardan hangisini kazandıkları söylenebilir?

Soru 7


Çocukluğunda ondan şiddet gördüğü için babasından nefret eden ve ne olursa olsun onu affedemeyeceğini düşünen  Musa, girdiği sosyal ortamlarda sürekli babasına olan sevgi ve bağlılığından söz etmektedir.

Buna göre Musa'nın aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini kullandığı söylenebilir?

Soru 8


8. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Liseyi bitirdikten sonra ne yapacağına dair ciddi bir fikri olmayan Mahmut, babasının ona uygun gördüğü otomobil tamirciliğine başlamıştır. Usta bir oto tamircisinin yanında başladığı bu işe uzun yıllardan beri devam eden Mahmut, aslında bu işi hiç sevmemesine karşın babasının sert tepki göstereceğinden korktuğu için oto tamirciliğini sürdürmektedir.

Mahmut'un davranışlarının uygun olduğu ahlaki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Mahmut'un sahip olduğu kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Oyuncak bebeğiyle oynarkan bebeğinin kolunu kırdığı için ondan özür dileyen bir çocuğun,

I. Benmerkezcilik

ll. Yapaycılık

lll. Özelden özele akıl yürütme

IV. Esnek düşünme

V. Parça - bülün ilişkisini kavrama

özelliklerinden hangilerine sahip olması beklenmez?

Soru 11


Doğuştan işitme engelli bir birey dört yaşındaykan geçirdiği ameliyat ile duymaya başlamış ancak konuşma yelisi asla yaşıllarının seviyesine ulaşmamıştır.

Bu durum gelişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini göstermektedir?

Soru 12


Çok istemesine karşın münasip bir aday bulamadığı için evlenemeyen Neriman Hanım, kendini işine adamış ve birçok mimari yarışmada dereceler elde eden projelere imza atmıştır.

Buna göre Neriman Hanım'ın aşağıdaki psikososyal krizlerden hangisini başarıyla atlattığı söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: