2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz.2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV online çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV Çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV çöz

Online 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IV Soruları çöz

Soru 1


Bazı ana babalar çocukların anüs ve bağırsak kaslarının kontrolünü başarmalarında aceleci ve ısrarcı davranırlar. Bu davranış uygun değildir. Çünkü; kasların olgunlaşması gerçekleşmeden verilecek baskıcı tuvalet eğitimi çocukta gelişimsel sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla, tuvalet alışkanlığının kazanılmasında anne babaların tutumu da önem kazanmaktadır.

Çocuğun kaba kaslarını kullanma becerisini etkileyen anne-baba tutumları, aşağıdakilerden hangisinin gelişimini daha çok zorlaştırır?

Soru 2


Yapılan bir araştırma 9 yaşlarındaki çocukların günümüzde bilgisayar yoluyla edindiği 400 sanal arkadaşının olduğunu ve 9-16 yaş aralığındaki çocukların bir çoğunun sosyal ilişkilerini oluştururken ve yürütürken sanal ortamlardan faydalandıklarını ortaya çıkarmıştır.

Buna göre, çocukların sosyal ilişkilerini sanal ortam üzerinden oluşturma ve yürütme deneyimleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 3


Gelişimle ilgili yapılan araştırmalar, bir çocuğun boy uzunluğunun veya vücut şeklinin genetik kodlarla belirlenmiş olmasına rağmen, yediği yemeklerin gıdasal değerinin bunların üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Yapılan bir araştırmada, 2-3 yaşlarındaki çocuklara düğme iliklemesini, merdiven tırmanmalarını ve makas kullanmalarını öğretmek için 12 haftalık bir eğitim programı uygulanırken, bu çocuklarla her bakımdan eşleşen diğer gruba ise hiçbir eğitim uygulanmamıştır. 12 haftalık eğitimin sonunda hiçbir eğitim uygulamamış olan gruba sadece bir haftalık eğitim uygulanmış ve sonuçta araştırmanın başında belirlenen motor beceriler bakımından her iki grubun da aynı seviyede başarılı olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi ifade edilebilir?

Soru 5


5. ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Büyük cisimlerin suda battığına, küçüklerin ise yüzdüğüne inanan beş yaşındaki bir çocuğa, büyük bir odun parçasının suda yüzdüğü gösterildiğinde, çocuk tahtayı suya, bütün kuvvetiyle batırmaya uğraşmış ve ona sürekli "Batsana, batsana..." diye bağırmıştır.

Çocuğun büyük tahtayı suda batırmaya uğraşması Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

Soru 6


Çocuğun büyük tahtaya sürekli "Batsana, batsana... " diye bağırması aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden hangisine bir örnektir?

Soru 7


Bir grup anaokulu öğrencisine üzerinde bir oyuncağın kuruluş sırası yazılan kartlar karıştırılarak verilir ve sıraya dizmeleri istenir. Öğrenciler kartları sıraya dizmekte çok zorlanırlar. Bunun üzerine kartların nasıl dizileceği öğretilmek istenir, fakat bu sefer de çocukların, sıralamanın mantığını değil hangi kartı kimin tuttuğunu öğrenmeye çalıştıkları görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin çocuklarda istenen seviyede gelişmediğinin göstergesidir?

Soru 8


Ahmet, Ozan'a "Hey, Ozan ayakkabıların parlıyor." diye seslenir. Onları uzaktan dinleyen Enes'de kendi kendine "Hey, ayakkabıların parlıyor." diye mırıldanır.

Enes'in Ahmet'in cümlesini duyduğu şekliyle ifade etmesi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 9


Main ve arkadaşları, yetişkin bağlanmalarına ilişkin yaptıkları görüşmelerde, yetişkinlerin kendi belleklerindeki anne ve baba algısını incelerler. Bazı yetişkinlerin, bağlandıkları kişilere karşı daha az kaygılı ve onlara daha az önem verdiklerini ve yakın ilişkiler içinde olma ihtiyacını yok saydıklarını görürler. Ayrıca bu yetişkinlerin şu anki ilişkilerinde de soğuk ve mesafeli davrandıklarını gözlerler.

Yukarıdaki davranışları sergileyen bir yetişkin aşağıdaki bağlanma türlerinden hangisine sahiptir?

Soru 10


Küçük kızları Feride'nin yeni okulunda karşılaştığı güçlükleri tartışma ve çözüme kavuşturma için okul rehber öğretmeniyle görüşen ailenin, rehber öğretmenin bu sorunların sadece okuldan kaynaklanmadığını çocuğa bakan yönlerinin de olduğunu söylemesi üzerine, eğitim sisteminin yanlış olduğunu, felsefi anlamda bir eğitim algısına sahip olamadığımızı, aslında sistemin felsefi temellerinin sorgulanması gerektiğini söyleyerek konuyu soyut düzeyde bir tartışmaya çektikleri görülmüştür.

Freud'un psikanalitik kuramına göre, ailenin, sorunun çocuğa bakan yönlerinin de olduğunu öğrenmesi üzerine sorunu eğitim sistemi üzerinden tartışmaya başlaması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?

Soru 11


Çocuğunuzun meraklarını ve incelemelerini onunla paylaşın, birlikte bir kediyi okşayın ya da karınca yuvalarına bakın. Çocuğunuzla onun yapmak istedikleri ile ilgili merakları konusunda inatlaşmaya girmek yerine denemesine ve duyumsamasına fırsat verin.

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, ebeveynlerin bu tutumu aşağıdaki gelişimsel çatışmalardan hangisinin olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur?

Soru 12


Üniversitede öğretim görevlisinin ders yoklamasını imza ile aldığı sırada bazı öğrenciler derse gelmeyen arkadaşlarının yerine imza atmakta bazıları ise bu davranışı doğru bulmamaktadırlar. Gelmeyen arkadaşlarının yerine imza atan ve buna karşı olan öğrencilerin davranış gerekçeleri şöyledir;

I. öğrenci : Arkadaşımın yerine imza atarım. Çünkü arkadaşıma yardım ederek onu mutlu etmek benim için önemlidir.

II. öğrenci : Eskiden olsa imza atardım ama şimdi atmam. Çünkü ders hocası disiplin işlemlerini hemen başlatıyor.

III. öğrenci : Arkadaşımın yerine her zaman imza atarım. Çünkü her ne kadar ona iyilik yapıyor gibi görünsem de aslında bir başka zamanda bana yapılacak olan iyiliğe peşinen karşılık vermiş olurum.

Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre, öğrencilerin yaptığı ahlaki değerlendirmeler aşağıdaki evrelerden hangisine yönelik davranışlarla paralellik göstermektedir?

Paylaş

Etiketler: