2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz.2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test online çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test Çöz

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz. 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test çöz

Online 2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Test Soruları çöz

Soru 1


Piaget'e göre, dilin zengin bir şekilde konuşulduğu ve karmaşık bir toplumsal yapıya sahip kültürlerde yaşamak bilişsel gelişim seyrine önemli katkılar yapar.

Piaget'in bu fikri aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 2


"Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir."

Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?

Soru 3


Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?

Soru 6


Kars'ın küçük bir köyünden kalkıp istanbul'a üniversiteye giden Sevda birkaç bin kişinin kaldığı öğrenci yurdunda, kalabalık içinde kendini kaybolmuş algılar.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre Sevda'nın üniversitedeki ilk günlerinde aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini öne çıkarması beklenir?

Soru 7


İş arkadaşlarını kıskanan bir kişinin sıklıkla bu bireylere hediye vermesi ve onları evine davet etmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Soru 8


Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre kendini ayrık ve özgün bir birey olarak tanımlamayı başarmış bir birey aşağıdaki krizlerden hangisini yaşamaya hazır hale gelir?

Soru 9


Kalıtımla gelen zeka potansiyelinin uygun eğitim yaşantıları ile desteklenmediği takdir de yeterince gelişmediği gözlenmektedir.

Yukarıdaki ifade de gelişimi etkileyen faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilmektedir?

Soru 10


Gelişimsel dönemlerden söz eden gelişim psikolojisi kuramları bir gelişimsel alanda olan değişimleri dönemlere ayırırken kesin zaman belirtmektense yaklaşık yaş aralıkları belirtirler. Nitekim çocukların hepsi soyut işlemler dönemine 12. yaş günlerinde ulaşmazlar.

Bu durum gelişim aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi için olgunlaşmanın etkisi göreli olarak daha azdır?

Soru 12


Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangilerinde diğerlerine kıyasla birey kendini bir bütün olarak değerlendirir?

Soru 13


"Gelişme insan yaşamının tümünü kapsayan bir süreç olarak görülmüştür. Benlik gelişiminin aşamaları vardır. Her evrede benlik, belli bir takım gelişmeleri tanımlamakta, sorunları çözmekte ve o evreye özgü bunalımı atlatmaktadır. Her evrede benliğin karşılaştığı bir olumlu benlik ögesi bir de bunun karşıtı belirtilmiştir."

Yukarıda açıklaması yapılan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Dil gelişiminde bebeklerin ünlü ve ünsüzleri birlikte çıkarmaya başladıkları çıkarılan seslerin evrensel olup ana dile özgü olmadığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: