2021 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları

2021 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları

2021 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları

2021 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları Nelerdir? KPSS 2021 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı konuları ve Soru Dağılımı ayrıntılı şekilde verilmiştir. KPSS 2021 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı konuları ve Soru Dağılımları şöyledir:

 • 2021 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)

  • Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)

  • Çocuk Edebiyatı (%8)

  • Türk Halk Edebiyatı (%8)

  • Yeni Türk Edebiyatı (%8)

  • Eski Türk Edebiyatı (%8)

  • Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analiz (%28)

  • Cebir (%18)

  • Geometri (%18)

  • Uygulamalı Matematik (%16)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Fizik (%24)

  • Kimya (%22)

  • Biyoloji (%22)

  • Yer Bilimi (Jeoloj (%4)

  • Astronomi (%4)

  • Çevre Bilimi (%4)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Tarih (%28)

  • Coğrafya (%20)

  • Siyaset Bilimi (%8)

  • Diğer sosyal bilim alanları (%24)

  • Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme.

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)

  • Yeni Türk Edebiyatı (%18)

  • Eski Türk Edebiyatı (%18)

  • Türk Halk Edebiyatı (%18)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Tarih Metodu (%8)

  • Eski Çağ Tarihi (%4)

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)

  • Orta Çağ İslam Tarihi (%12)

  • Osmanlı Tarihi (%14)

  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)

  • Ortaçağ dan 20. Yüzyıl a Dünya Tarihi (%12)

  • 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Fiziki Coğrafya (%30)

  • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30)

  • Bölgeler ve Ülkeler (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Mekanik (%20)

  • Elektrik ve Manyetizma (%20)

  • Madde ve Özellikleri (%10)

  • Dalgalar ve Optik (%10)

  • Modern Fizik (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analitik Kimya (%20)

  • Anorganik Kimya (%20)

  • Organik Kimya (%20)

  • Fizikokimya (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Hücre ve Metabolizma (%16)

  • Bitki Biyolojisi (%10)

  • İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)

  • Ekoloji (%10)

  • Canlıların Sınıflandırılması (%8)

  • Genetik ve Evrim (%16)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Matematik Öğretmenliği Lise Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analiz (%24)

  • Cebir (%16)

  • Geometri (%16)

  • Uygulamalı Matematik (%24)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Dil Yeterliği (%50)

  • Dil Bilim (%16)

  • Edebiyat (%14)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)

  • Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)

  • Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetler (%16)

  • İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)

  • Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)

  • Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefes (%24)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Rehber Öğretmen (PDR) Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Temel Psikolojik Kavramlar (%16)

  • Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)

  • Davranış ve Uyum Problemleri (%10)

  • Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)

  • Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)

  • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)

  • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)

  • Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Temel Matematik (%12)

  • Genel Biyoloji (%6)

  • Genel Fizik (%6)

  • Genel Kimya (%6)

  • Türk Dili (%12)

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)

  • Çocuk Edebiyatı (%6)

  • Uygarlık Tarihi (%6)

  • Türk Tarihi ve Kültürü (%6)

  • Genel Coğrafya (%6)

  • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2021 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)

  • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)

  • Psikoloji (%2)

  • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)

  • Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)

  • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)

  • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)

  • Çocukta Oyun Gelişimi (%4)

  • Çocuk Edebiyatı (%4)

  • Çocuk Ruh Sağlığı (%8)

  • Drama (%4)

  • Özel Öğretim Yöntemleri II (%14)

  • Anne-Baba Eğitimi (%6)

  • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)

  • Alan Eğitimi Testi %20

2021 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları verilmiştir.Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları


Yorum Yaz