2022 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları

2022 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları Nedir?

2022 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları

2022 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları Nelerdir? KPSS 2022 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı konuları ve soru Dağılımı ayrıntılı şekilde verilmiştir. Konular ve soru dağılımları güncel ÖSYM müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. KPSS ÖABT Soru dağılımları ve ÖABT bölümlerine göre listelenmiştir. Soru dağılımları yüzdelik olarak, konu dağılımlarına uygun olarak oluşturulmuştur. KPSS 2022 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı konuları ve soru dağılımları şöyledir:

KPSS ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı

 • 2022 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)

  • Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)

  • Çocuk Edebiyatı (%8)

  • Türk Halk Edebiyatı (%8)

  • Yeni Türk Edebiyatı (%8)

  • Eski Türk Edebiyatı (%8)

  • Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analiz (%28)

  • Cebir (%18)

  • Geometri (%18)

  • Uygulamalı Matematik (%16)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Fizik (%24)

  • Kimya (%22)

  • Biyoloji (%22)

  • Yer Bilimi (Jeoloj (%4)

  • Astronomi (%4)

  • Çevre Bilimi (%4)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Tarih (%28)

  • Coğrafya (%20)

  • Siyaset Bilimi (%8)

  • Diğer sosyal bilim alanları (%24)

  • Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme.

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)

  • Yeni Türk Edebiyatı (%18)

  • Eski Türk Edebiyatı (%18)

  • Türk Halk Edebiyatı (%18)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Tarih Metodu (%8)

  • Eski Çağ Tarihi (%4)

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)

  • Orta Çağ İslam Tarihi (%12)

  • Osmanlı Tarihi (%14)

  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)

  • Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi (%12)

  • 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Fiziki Coğrafya (%30)

  • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30)

  • Bölgeler ve Ülkeler (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Mekanik (%20)

  • Elektrik ve Manyetizma (%20)

  • Madde ve Özellikleri (%10)

  • Dalgalar ve Optik (%10)

  • Modern Fizik (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analitik Kimya (%20)

  • Anorganik Kimya (%20)

  • Organik Kimya (%20)

  • Fizikokimya (%20)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Hücre ve Metabolizma (%16)

  • Bitki Biyolojisi (%10)

  • İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)

  • Ekoloji (%10)

  • Canlıların Sınıflandırılması (%8)

  • Genetik ve Evrim (%16)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Matematik Lise Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Analiz (%24)

  • Cebir (%16)

  • Geometri (%16)

  • Uygulamalı Matematik (%24)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Dil Yeterliği (%50)

  • Dil Bilim (%16)

  • Edebiyat (%14)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)

  • Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)

  • Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetler (%16)

  • İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)

  • Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)

  • Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefes (%24)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Rehber Öğretmen (PDR) Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Temel Psikolojik Kavramlar (%16)

  • Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)

  • Davranış ve Uyum Problemleri (%10)

  • Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)

  • Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)

  • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)

  • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)

  • Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Temel Matematik (%12)

  • Genel Biyoloji (%6)

  • Genel Fizik (%6)

  • Genel Kimya (%6)

  • Türk Dili (%12)

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)

  • Çocuk Edebiyatı (%6)

  • Uygarlık Tarihi (%6)

  • Türk Tarihi ve Kültürü (%6)

  • Genel Coğrafya (%6)

  • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)

  • Alan Eğitimi Testi %20

 • 2022 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Alan Bilgisi Testi %80

  • Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)

  • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)

  • Psikoloji (%2)

  • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)

  • Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)

  • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)

  • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)

  • Çocukta Oyun Gelişimi (%4)

  • Çocuk Edebiyatı (%4)

  • Çocuk Ruh Sağlığı (%8)

  • Drama (%4)

  • Özel Öğretim Yöntemleri II (%14)

  • Anne-Baba Eğitimi (%6)

  • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)

  • Alan Eğitimi Testi %20

2022 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Konuları verilmiştir. ÖABT konuları güncel ÖSYM müfredatına göre hazırlanmış ve soru dağılımları ile ağırlıkları yüzde cinsinden verilmiştir. ÖABT soruları 75 sorudan oluşmaktadır. Çıkmış KPSS ÖABT sorularını ve cevaplarını (ÖSYM Kitapçıkları) aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

2022 KPSS ÖABT Denemelerini Online çözmek için tıklayınız.

ÖSYM ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevaplar indirmek için tıklayınız.


Yorum Yaz