2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz.2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı online çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı Çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı çöz

Online 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


- Bilimsel yöntemi kullanma

- Kompozisyon yarışmalarına katılma

- Bir iş makinesini ustalıkla kullanabilme

- Pastoral şiirlere ilgi duyma

- Kişisel özelliklerini tanımaya ilgi duyma

Yukarıda özelliği verilmeyen zeka alanı hangisidir?

Soru 2


Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir.

Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir.

Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır?

Soru 4


Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir.

Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma

II. Ders kitabını takip etme

III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma

V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme

V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme

Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?

Soru 6


Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

Soru 7


Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz?

Soru 9


Öğretmenin konuşma sırasında kullandığı vurgular, örnekler, yaptığı açıklamalar, sorduğu sorular aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Soru 10


Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir?

Soru 13


Dönüşümlü olarak bir grup öğrencinin soru sormasına ve diğer grubun cevaplamasına dayalı bir tekniktir. Genellikle önceden işlenmiş bir konuyu tekrar etmek veya yarım kalmış bir tartışmayı tamamlamak için yararlanılır. Yeni bir konunun öğretiminde etkili olmaz.

Yukarıda özellikleri verilen bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 16


Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır.

Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 18


Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Paylaş

Etiketler: