2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Öğretmenler öğrencilere söyledikleriyle, onların yetişmelerine yardımcı olacak bir şey söylemiş olurlar. Her ileti, öğrenci ile kurduğunuz İlişki binasına yeni bir tuğla ekler. Onunla ilgili düşündüklerinizi açığa çıkarır ve sonuç olarak kendisi hakkında ne düşünmesi gerektiği algısının onda oluşumuna yardımcı olur. Bugün onunla ilgili ona verdiğiniz iletiler: yarın, onun kendisi ile ilgili değer yargılarını oluşturacaktır. Bu nedenle konuşmanız, öğrencinin kendini değerlendirmesi ve sizin onunla ilişkileriniz açısından, yapıcı da olabilir, yıkıcı da.

Öğretmenlerle konsültasyon çerçevesinde anlayış geliştirmeye çalışan bir rehber öğretmen, yaptığı açıklamalarla daha çok rehberliğin hangi problem alanına yönelik bilgilendirmede bulunmuştur?

Soru 2


Sosyal bilgiler sınavından 71 puan almasına rağmen e-okul sistemine 88 puan olarak girildiğini gören 4. sınıf öğrencisi Kaan, sınıf öğretmenine notunun yanlış yazıldığını belirtir.ve düzeltilmesini ister. Milli Eğitim Müdürlüğü Kaan’ı bu davranışından dolayı ödüllendirir. Okul müdürü de “Bu davranışı okulda çok büyük bir yankı uyandırdı. Her öğrenci notunun yükseltilmesini istediği bir ortamda kendi notunu düşürmek için okul yönetimine müracaat eden öğrencimiz Kaan, öğrencilerimiz açısından da örnek oldu." ifadelerini kullanır.

Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alanlarda uygun duyarlılıklar geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi amaçlayan değerler eğitimine göre Kaan’ın aşağıdaki düşüncelerden daha çok hangisine sahip olduğu söylenebilir?

Soru 3


Üstün zekâlı olma, potansiyel olarak üstün akademik başarı, yaratıcılık, liderlik ve sanat kabiliyetine eşlik eden yüksek zekâ durumudur. Üstün bir zekâya sahip olma belli özelliklerle karakterize edilir.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı bir bireyi karakterize eden "yüksek düzeydeki" özelliklerden biri değildir?

Soru 4


İlkokulda görev yapan rehber öğretmenin, okul rehberlik programlarının etkili bir biçimde yürütülmesi için okul personeli ile iş birliği yapması gerekir.

Bu durumda rehber öğretmenin aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine daha çok başvurması beklenir?

Soru 5


Hafta içi okul, hafta sonu üniversite hazırlık kursuna giden Sercan, annesine artık kitaplardan ve derslerden nefret ettiğini ve yorulduğunu söylemiştir.

Bu durumda annesinin Sercan’a vereceği hangi tepki "empati" tanımına uygun olacaktır?

Soru 6


I. Kişiye yardımcı olmayı amaçlar.

II. Zamanında gelir.

III. Açık ve seçiktir.

IV. Davranış üzerinde durur.

V. Kişiyi ve kişiliği vurgular.

Etkili bir geribildirim için yukarıdaki kontrol mekanizmalarıyla ilgili verilen öğelerden hangileri iletişimi engelleyici özelliğe sahiptir?

Soru 7


Burak bilgisayar başında fazla zaman harcamayı seven bir öğrencidir. Hatta ailesiyle yemek yeme saatlerinde bile bilgisayar başındadır. Annesi Ayşe Hanım çocuğunun bu durumundan çok rahatsızdır. Çocuğunun rehber öğretmeni İle görüşmesini ister. Annesinin zoruyla rehber öğretmene giden Burak, görüşmenin bir fayda getirmediğini düşünerek tekrar rehber öğretmene gitmek istemez. Böylece yapılacak olan rehberlik hizmetinden faydalanamaz.

Burak’ın rehberlik hizmetlerinden faydalanabilmesi İçin ailesinin göz ardı ettiği rehberlik İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Anadolu lisesi rehber öğretmeni Nazlı Hanım, bu okul mezunlarının genel olarak KPSS’de daha düşük puanla atanılan öğretmenlikleri tercih ettiklerini gözlemlemiş ve bilgi toplayarak bunları okul idaresine sunmuştur.

Nazlı Hanım’ın yaptığı etkinlik hangi rehberlik hizmetine örnek oluşturur?

Soru 9


Ortaokulda rehber öğretmen olan Şükrü Bey, ders seçiminde bulunacak öğrencilere yeteneklerinin ve ilgilerinin neler olduğunu fark etmeleri konusunda yardımcı olmak için yetenek testi ve ilgi envanteri uygular.

Şükrü Bey’in okulda yaptığı çalışma hangi rehberlik hizmetine yöneliktir?

Soru 10


Bireyi tanıma tekniklerinin değişik zamanlarda uygulanıp elde edilen bilgileri ayn ayn yorumlamak yerine bu, teknikleri birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulayıp sonuçlarını birlikte yorumlamak daha yararlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma tekniklerinin bu şekilde yarar sağlamasının nedenidir?

Soru 11


Akran baskısını hep duyarız. Çocuklar ve gençler diğerlerinin ondan hoşlanmasını isterler. Akranları tarafından kabul edilmek, dikkate alınmak, ait olmak isterler. Bu nedenle "hayır" diyebilme ehliyetsizliğinden dolayı sigara, alkol ve madde kullanımına yönebilirler. Aşağıdakilerden hangisi gelişim basamaklarına uygun akran kabulünde olumlu olarak sunulacak hizmetlerden biri değildir?

Soru 12


Öğretmenler rehberlik hizmetlerini sunmak üzere yetiştirilmiş uzmanlar değildir; böyle olması da beklenemez. Öğretmenlerin yeterlikleri ölçüsünde ve okuldaki psikolojik danışmanın liderliği ile iş birliği içerisinde rehberlik hizmetlerini sınıflarındaki öğrencilere sunmaları eğitim ortamı adına olumlu sonuçlar verecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinde yer almasının avantajları arasında gösterilmez?

Paylaş

Etiketler: