2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı VI Soruları çöz

Soru 1


Hümanist yaklaşıma göre öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için öğretmenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekli değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi başarıya odaklanmış tutum sergileyen bireyin özelliklerinden biri olamaz?

Soru 3


Mevcut eğitim sisteminin çağdaş insan profilini oluşturmada yetersiz kalması ve bireylerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması sonucunda, bu ihtiyaçları karşılamak üzere eğitim sistemindeki yapılanmaya aşağıdaki hizmet alanlarından hangisi katılmıştır?

Soru 4


Rehberlik hizmetlerinin dünyada ortaya çıkışına ilişkin olarak;

I. ilköğretim kademesinde sunulmaya başlandı.

II. Meslek seçimine yardım faaliyeti olarak başladı.

III. Sağlık alanında uygulanmaya başlandı.

IV. Önleyici işlev ön plandaydı.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 5


Çağımızda rehberliğin işlevinin, bozuk davranışları düzeltmek ve sorunlara çözüm bulmaktan çok, kişiliği korumak ve geliştirmek olduğu kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak rehberliğin önleyici işlevi ön plana çıkmıştır.

Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bu anlayışa dayanır?

Soru 6


Ders sırasında sessizce duran öğrencileri bir öğretmen "dersimi dikkatlice takip ediyorlar" şeklinde algılayarak bu durumdan memnun olurken, bir diğer öğretmen "derse ilgisizler yalnızca bedenleri sınıfta"şeklinde algılayabilir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin algılama biçimleri arasındaki farklılığın temel sebebidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin, psikolojik danışmadan farkını ortaya koyar?

Soru 8


Bireye ilişkin bilginin bireyin kendisinden veya onunla ilgili kişilerden sözel olan ve sözel olmayan biçimlerde elde edilmesi görüşmedir. Görüşmede bireye ilişkin bilgi doğrudan bireyin kendisinden elde edilebileceği gibi bazı durumlarda bireyi tanıyan kişilerden de elde edilebilir.

Görüşme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


7.sınıf öğrencisi Melis yaşının mesleki gelişim görevlerini kazanmıştır. Güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini keşfetmiş, kendi özellikleri ile mesleki amaçlar arasındaki ilişkiyi kavramış, meslekleri keşfetmeye başlamıştır.

Bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim dönemine uygun özellikleri yerine getirebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin sıklıkla gereksinim gösterdiği durumlardan biri olamaz?

Soru 11


Sınıf rehber öğretmeni Ebru Hanım, gireceği sınavlarda aşırı kaygılanan öğrencilerinin kaygılarını gidermek amacıyla çalışmalar yürütmek istemektedir.

Ebru Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa rehberlik anlayışına uygun davranmış olur?

Paylaş

Etiketler: