2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V Soruları çöz

Soru 1


Okul rehber öğretmeninin uyguladığı problem tarama listesinin değerlendirmesinde;

I. rehberlik programlarını ayarlayıcı işlevinde,

II. öğrencilere dolaylı olarak sunulan araştırma ve değerlendirme hizmetinde,

III. rehberlik hizmetlerinin planlanmasında etkisi olduğu söylenebilir.

Buna göre problem tarama listesi için verilen öncüllerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 2


Okul rehber öğretmeni, okula nakil yoluyla gelen altı öğrenciyi farklı zamanlarda gözlemler. Bu öğrencilerin yalnızlık yaşadıkları kanaatine varır. Öğrencilere yardımcı olmak için özel bir mekanda görüşme yapmak ister.

Rehber öğretmenin yapacağı bu çalışma, hangi rehberlik anlayışı kapsamında ele alınabilir?

Soru 3


Soyunuz nereye ulaşıyor? diye sorarlar bilge insana... Bilge insan; "İnsan, soyu ile hiçbir yere ulaşamaz." diye cevap verir.

Bilge kişinin cevabı, insancıl yaklaşıma göre, öğretmen - öğrenci iletişimde aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 4


Öğrenme, hayat boyu devam eden bir süreçtir ve okumak "dünyayı okumak"tır. Dünyayı okumak, kişinin hem kendini tanıması hem de yaşadığı dünyayı anlayıp anlamlandırması ile mümkündür. Dünyayı okumak; bireylerin bilgilerinin, becerilerinin, algılarının, düşüncelerinin, yaklaşımlarının ve dünya görüşlerinin değişmez olmadığını göstererek bazı sorunlarının çözümünde kişiye içgörü kazandırır. Bu açıdan kişinin yaşadığı herhangi bir sorununa uygun okuma yapması, çözüme yardımcı olacak bir yol olabilir.

Buna göre, sorununun çözümüne yönelik kişiye aşağıdaki tanıma tekniklerinden hangisini kullanması önerilmektedir?

Soru 5


I. Eğitimi ve öğretimi bireyselleştirmek

II. Nitelikli bir işgücü olarak bireyi toplumsallaştırmak

III. Öğrencilerin kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak

IV. Öğrencilerin öğretmenleriyle özdeşim kurmalarını sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarındandır?

Soru 6


Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-60 aylık çocuklara yönelik "Değerler Eğitimi Programı" uygulanır. Bu uygulama sonucunda, çocukların sosyal becerilerinde gelişme, problemli davranışlarında ise azalma olduğu görülür.

Okul öncesinde uygulanan "Değerler Eğitimi Programı", rehberliğin hangi problem alam kapsamında ele alınır?

Soru 7


Okul rehber öğretmeni, öğrenciye doğrudan rehberlik hizmetini götüremediği durumlarda öğrenci ile ilgili diğer kişilerden destek alabilmektedir.

Buna göre, rehber öğretmenin bu yaklaşımı aşağıdaki hizmetlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Soru 8


Eğitim-öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik derslerine giren, ilkokulda sınıf rehber öğretmeni, ortaokul ve lisede sınıf öğretmenidir.

Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik hizmetlerini yerine getiren öğretmenin görevlerindendir?

Soru 9


Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde örgütlenme, görev ve sorumluluklar genel olarak belirlenmiş olsa da; her okul kapasite, koşul ve olanakları çerçevesinde bu hizmetleri organizeli bir şekilde yürütür. Bu hizmetlerin yürütülmesinde hazırlanan rehberlik programı önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik programının yürütülmesinde okul müdürünün sorumluluklarından biri değildir?

Soru 10


Neslihan Öğretmen, ders anlatırken endişeli ve umutsuzca kendisine bakan öğrencileri görünce ders anlatmaya ara vererek öğrencilere bu durumun nedenini sorar. Öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlığın kendilerini bunalttığını, sınav ile ilgili endişelerinin olduğunu belirtirler. Neslihan Öğretmen, sınavın bir engel olmadığını, düzenli ve programlı bir şekilde çalışmalar yapıldığında hedefe doğru gidebilecekleriyle ilgili görüşlerini aktarır. Bunları duyan öğrencilerin istekleri artar ve dersi dinlemeye devam ederler.

Neslihan Öğretmen, rehberliğin daha çok hangi ilkesine uygun bir şekilde davranışta bulunmuştur?

Soru 11


Psikolojik danışma kuramlarından "Özellik-Faktör Kuramı" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 12


Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimleri, önceleri yatılı ya da gündüzlü özel eğitim okullarında yapılırken sonraları normal okullar içinde özel sınıflar oluşturularak sürdürülmüştür. Hatta günümüzde normal eğitimin içinde ele alınır olmuştur. Özel eğitimde gelinen bu noktaya; özel gereksinimli öğrencilerin normal yaşıtlarından ayrılarak özel eğitim ortamlarına neden yerleştirilemediklerini sorgulanmasıyla gelinmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin yapıldığı ortamlar ile ilgili belirlemelerden biri değildir?

Paylaş

Etiketler: