2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı II Soruları çöz

Soru 1


Yapılan bir araştırmada öğretmenlerin % 88'i sınıf ortamında istenmeyen davranışları önleme tepkisi olarak ders çıkışı "görüşmeye çağırma"yı kullandıkları görülmüştür.

Öğretmenlerin istenmeyen davranışların giderilmesinde izledikleri yol, rehberlik ilkelerinden daha çok aşağıdakilerden hangisini benimsediklerini göstermektedir?

Soru 2


Problem tarama listelerinin sonuçları; öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler ile paylaşılabilir. Ancak bir öğrencinin problemi öğrencinin rızası olmadan hiç kimseye söylenmemelidir. Rehber öğretmen kişisel nitelikli problemler konusunda, problem cümlelerine sınıfta örnek verebilir ve bu tür problemleri olan öğrencilerin rehberlik servisine başvurabileceklerini belirtilir (I). Ayrıca grup için ortak ve yaygın olan problemlerin neler olduğunu her sınıfla uygun bir dille söylenebilir (II).

Buna göre I ve II numaralı yerlerde rehber öğretmenin yapacağı rehberlik türleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 3


Fiziksel engeli yüzünden okul giriş ve çıkışlarında ailesinin ya da arkadaşlarının yardımıyla merdivenlerden tekerlekli sandalye ile çıkabilen Salim'in bu durumunu sınıf rehber öğretmeni, okulun psikolojik danışmanına aktarmıştır. idare ile yapılan görüşmeler sonunda kısa bir süre sonra merdivenler, engelli bir bireyin rahatlıkla çıkabileceği bir forma kavuşturulmuştur.

Okulda yapılan düzenlemeler hangi rehberlik hizmetini kapsamaktadır?

Soru 4


Profesör konferans vermek üzere salona girer. Salon, ön sırada oturan seyis dışında boştur. Konuşup konuşmama konusunda tereddüte düşen profesör sonunda seyise sorar: "Buradaki tek kişi sensin. Sana göre konuşmalı mı, yoksa konuşmamalı mıyım?" Seyis: "Hocam ben basit bir insanım, bu konulardan pek anlamam. Fakat ahıra gelseydim ve bütün atların kaçıp bir tanesinin kaldığını görseydim, yine de onu beslerdim.' der. Bu sözlere hak veren profesör konferansa başlar. iki saatin üzerinde konuşur durur, konferanstan sonra kendini mutlu hisseder. dinleyicisinin de konferansın çok iyi olduğunu onaylanmasını isteyerek sorar: "Konuşmayı nasıl buldun?" Seyis: "Hocam sana daha önce basit bir adam olduğumu ve bu konulardan pek anlamadığımı söylemiştim. Gene de eğer ahıra gelir biri dışında tüm atların kaçtığını görseydim, onu beslerdim, ama elimdeki tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım." cevabını verir.

Anlatılan hikayeyle iletişimin hangi özelliği örneklendirilmiştir?

Soru 5


Zihinsel yeterlik düzeyi düşük bir çocuğa sahip olan aile, çocuklarına eğitim ortamı seçmek için rehberlik araştırma merkezine başvurur. Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi, öncelikle tıbbi tanımlama yoksa aileyi ilgili kuruma yönlendirir ve o kurum ile iş birliği yapar. Ekip; aile görüşmesi, tıbbi tanılama sonucu, testler ve gözlemler yoluyla bireyi eğitsel tanılama sürecinden geçirir. Bireyin gereksinimleri belirlenir, destek eğitim planı hazırlanır ve özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir. Bu kurul da hazırlanan rapor doğrultusunda çocuğu uygun bir eğitim ortamına (kaynaştırma programı, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu) yerleştirir.

Buna göre çocuk için uygun bir eğitim ortamı oluşturulma sürecinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmamıştır?

Soru 6


Rıza ilkokulu bitirmek üzeredir. Anaokuluna başladığı günden beri çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu görmüş, kendisi de bir gün şoför olmuş, bir gün pilot. Babasıyla maça gitmiş futbolcu, sınıfıyla geziye gitmiş itfaiyeci, tiyatro izlemiş oyuncu, yemek yapan kişiyi görmüş aşçı. Son zamanlarda ise ilkokul öğretmenini çok sevdiğinden dolayı öğretmen olmak istemektedir.

Rıza'nın mesleki gelişim sürecine göre hangi basamakta olduğu söylenebilir?

Soru 7


Ömer Bey, rehberlik servisinden çocuğunun genel ve özel yetenekleri, ilgileri, geleceğe yönelik düşünceleri, ders programları ve başarı durumları hakkında bilgi almıştır. Bu sayede, çocuğuna daha gerçekçi bir gözle bakarak çocuğu hakkındaki yanlış duygu ve düşüncelerden uzaklaştığından çocuğu ile arasındaki ilişkiler daha gerçekçi bir duruma gelmiştir. Bu durum sonrasında çocuğun okula karşı ilgisi giderek artmıştır.

Bu durumda, rehberlik servisinin Ömer Bey'e sunduğu rehberlik hizmeti, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

Soru 8


Özel eğitimde;

- Ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme ile rehberlik program ve çalışmalarını ilgili birim ve kurumları iş birliği içerisinde planlama, uygulama, değerlendirme ve izleme

- Çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte bireysel veya grupla çeşitli özel eğitim uygulamaları yapma hizmetleri verilmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olanlara verilecek olan yukarıdaki hizmetler, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

Soru 9


Günümüz okullarında uygulanan kapsamlı rehberlik programı modelinin "pozisyon odaklı değil program odaklı olması" özelliğini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 10


Coğrafya öğretmeni Nihai Hanım kendi aralarında konuşan iki erkek öğrenciye sert bir şekilde "Konuşmayın, sen de ağzındakini çıkart" der. "Hocam benim ağzımda bir şey yok" diyen öğrenciyi sınıftan dışarı çıkarır ve dersini anlatmaya devam eder. Bu esnada dışarı atılan öğrencinin sıra arkadaşı öğretmene "Hocam, arkadaşın ağzında bir şey yoktu, onu dışarı atmamalıydınız" demesi üzerine daha çok sinirlenen öğretmen "Sen benden iyi mi bilirsin? Sen de dışarı çık tepkisini gösterir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ortaöğretim kademelerinde görev alan Nihal Hanım'ın sahip olması gereken rehberlik algısına paralel bir tepki içerdiği söylenebilir?

Soru 11


Okulda arkadaşlarına, öğretmenlerine ve yöneticilere çok iyi davranarak gözde bir öğrenci olan Sinem, ailesinin yanında ödevlerini yapmada ve diğer sorumluluklarını yerine getirmede ailesine sıkıntılar yaşatmaktadır.

Sinem'e yapılacak yardım çalışmaları, öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde hangi hizmet alanında yer alır?

Soru 12


Okulunda öğrenme becerilerini olumsuz durumda etkileyen faktörler olarak ele alınan öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin olduğunu bilen rehber öğretmen Şükrü Bey;

- Öğrencilerle ilgili bilgileri toplama

- Gerektiğinde öğrenci ve ailesini uzmanlardan yardım almaya yönlendirme

- Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencisi olan öğretmenlerle iş birliği yapma

- Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının gerçekleşme düzeyini takip etme görevlerini yerine getirir.

Buna göre, rehber öğretmen Şükrü Bey'in yerine getirdiği görevler arasında aşağıdaki hangi rehberlik hizmeti bulunmamaktadır?

Paylaş

Etiketler: