2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV Soruları çöz

Soru 1


Çocuklar için risk almak gelişmenin bir parçasıdır. Birlikte oynamaktan hoşlanmadıkları arkadaşları ile bir araya gelirken duygusal; ağaca tırmanıp, dengelerini kontrol ederken fiziksel; bilmedikleri biriyle ilk defa tanışırken sosyal riski göze alabilirler.

Çocukların risk alabilmesinde aşağıdakilerden hangisi rehberliğin önleyici işlevi kapsamında değerlendirilebilir?

Soru 2


Oğuz Öğretmen, derslerinde başarılı olan öğrencisinin teneffüslerde arkadaşlarına kötü davrandığını duyunca çok şaşırır. Öğrencisini nöbetçi olduğu günlerde izlemeye karar verir.

Oğuz Öğretmen'in yapacağı gözlem;

I. Gelişigüzel gözlem

ll. Sistemli gözlem

lll. Katılımlı gözlem

IV. Katılımsız gözlem hangilerinin içerisinde değerlendirilir?

Soru 3


Burhan'a istediğim hiçbir şeyi yaptıramıyorum. Yalnız kendi istediğini yapıyor. Ne kötü not vermekle ne de sınıftan atarım demekle korkutabiliyorum. Ne istersem yapabileceğimi söyleyip gülüyor. Galiba sınıftan atılmak istiyor. Burhan'la ilgili yardım istiyorum. Lütfen söyleyin, ne yapabilirim? 

Burhan ile ilgili durumu öğretmenler odasında ifade eden öğretmenin öğrencisine yardım etmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?

Soru 4


Yetenek testleri bireyin geleceğe yönelik başarısını yordama amacının yanında öğrencileri kendi potansiyellerine uygun bir derse, alana yönlendirmek, özel eğitime gereksinim duyan veya yetenekleri oranında başarı gösteren ve göstermeyen öğrencileri belirlemek, öğrencinin yeteneği ile ilişkili bir uyum sorununun olup olmadığını teşhis etmek gibi amaçlarla da uygulanabilir.

Buna göre yetenek testlerinin kullanımından elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi öncelikle rehberliğin hangi problem alanına yönelik olmalıdır?

Soru 5


Serçin Öğretmen sene başında sınıfla ilgili kuralları, öğrencilerinden öneriler alarak belirlemiş ve sınıfın uygun bir yerine asmıştır (I). Amacı öğrencilerin bu kurallara uymanın gerekliliğini hatırdan çıkarmamalarını sağlamaktır (II). Bunun yanında öğrencilerin katılmadığı kurallara, istekli bir uyma davranışı göstermeyeceklerinin de farkındadır (III).

Serçin Öğretmen'in, sınıfıyla ilgili yaptığı rehberlik hizmetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 6


Tarih öğretmeni Salih Bey, sözlüden öğrencisine 90 puan verir. Fakat öğrencinin suratını asarak yerine oturduğunu görür. Teneffüste neden suratını astığını sorunca, öğrencisi "100 alamadığım için babam kızacak" der.

Salih Bey aşağıdakilerden hangisini söylerse öğrencisiyle empati kurmuş olur?

Soru 7


Sınıf öğretmeninin, okuldaki rehberlik servisi ile ilgili bilgi vermesi sonucu, matematik dersini öğretmenin anlatımından dolayı anlayamadığını düşünen Fatih, ders çıkışı kendi durumunu ifade etmek için rehber öğretmene gider.

Bu durumda Fatih'in kendi durumunu ifade etmek için rehber öğretmene gitmesi, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 8


Normalde sakin ve uyumlu bir kişiliğe sahip olan Bayram, beden eğitimi dersindeki maçlarda çok hırçın ve sinirli tavırlar sergilediğine kendisi de üzülür ve bununla ilgili rehber öğretmenle görüşür.

Bu durumda rehber öğretmenin Bayram'a hangi hizmeti vermesi uygun olur?

Soru 9


Kaynaştırma eğitiminde öğrencinin işlernde bulunma düzeyini artırma, birlikte yaşadığı çevreye uyumunu sağlama ve çevrenin beklentilerine uygun davranış biçimlerini geliştirmeyi sağlamak vardır.

Bu belirlemeye göre aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın ilkelerinden biri değildir?

Soru 10


Özel eğitime ihtiyacı olan birey, okul öncesi dönemde RAM tarafından belirlenir ve ilköğretime başlayacağı zaman akranlarıyla birlikte mümkün olduğu kadar eğitim görecek şekilde bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ortaöğretim süresini de kapsayan bir eğitim ve öğretim sürecine dahil olur.

Buna göre özel eğitim sürecine dahil edilecek bireylerle ilgili hangisi söylenemez?

Soru 11


Okullarda yetersizliği olmayanlarla birlikte özel eğitim alan öğrencilere yardımcı olmak için özel araç-gereçle eğitim materyalleri sağlanır.

• Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır.

• Açılan birimde öncelikle okulun öğretmenleri olmak üzere RAM'da görevli öğretmenler görevlendirilir.

• Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir.

Yukarıda özellikleri verilen yapılanma aşağıdakilerden hangisi için söz konusudur?

Soru 12


Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılıklar gösteren öğrenciler, eğitim ve öğretim sürecinde gözlemlemek süretiyle fark edilirler. Bu tip öğrenciler özel eğitime ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemleme ve tanılama sürecinde sınıf öğretmeninin yapması gereken görevlerdendir?

Paylaş

Etiketler: