2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz.2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III online çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III Çöz

2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz. 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III çöz

Online 2022 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı III Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın bireysel psikolojik danışmaya göre üstün yönlerinden değildir?

Soru 2


"Farklı düşünmen beni sevindirir çünkü bu benim kendime yeni şeyler katmamı sağlar, beni daha iyi bir insan yapar." anlayışına, aşağıda verilen öğretmen ifadelerinden hangisinin aykırı olduğu söylenebilir?

Soru 3


Okul psikolojik danışmanı, sınıf öğretmenlerinin rehberlik saatlerinde bazı etkinlikleri sürdürmek istememesi üzerine okul müdürü ile görüşme yapmaya karar vermiştir. Görüşmede, sınıf öğretmenleri ile yöneticilerin ve okul psikolojik danışmanının bir araya gelerek toplantı yapması kararı alınmıştır. Bunun sonrasında psikolojik danışman yapılan toplantıda öğretmen ve idarecilere bilgi vermiştir.

Buna göre psikolojik danışmanın yapmış olduğu toplantı aşağıdaki hizmet alanlarından hangisinin kapsamındadır?

Soru 4


Aşağıda okul psikolojik danışmanı Tansel Bey ile öğrencisi Nalan arasında geçen diyalog verilmiştir.

Nalan: Çevremde o kadar yalancı insan var ki anlatamam. Kime, nasıl güveneceğim! bilemiyorum.

Tansel Bey: Çevrendeki kişilere karşı güvenini kaybettiğin için kendini yalnız hissediyorsun. (I)

Nalan: Kimle konuşsam sonra bakıyorum ki bir şekilde bana yalan söylemiş.

Tansel Bey: Çevrendekilerle ilgili güven problemi yaşıyorsun. (ll)

Nalan: Evet. Mesela en yakın arkadaşım... Ona anlattığım bir şeyi o kadar söylememe rağmen gidip başkasına anlatmış!

Tansel Bey: Arkadaşına sır tutmadığı için kızgınsın. (lll)

Numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri empatik tepkiye örnektir?

Soru 5


Lise son sınıf öğrencisi Ercan, üniversiteye hazırlık kursunda girdiği deneme sınavlarında başarısız olmaktan korktuğundan, kaydırma yapmakta, heyecanlanmakta ve kimi zaman avuçlarının içi terlemektedir.

Bundan dolayı eğitim almak istediği hukuk fakültesini kazanamayacağını düşünen Ercan'a sunulacak hizmetler aşağıdaki problem alanına göre rehberlik türlerinden hangisinin kapsamında olmalıdır?

Soru 6


6. - 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Sınıf rehber öğretmeni Leyla Hanım öğrencilerinin kendilerini daha iyi tanımalarına yönelik "duygu tekerleği" etkinliği uygulamış ve öğrencilerinin kendilerini tanımalarının yanı sıra kendilerini de ifade etmesine olanak sağlamıştır.

Leyla Öğretmen'in yapmış olduğu çalışma aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin kapsamındadır?

Soru 7


Leyla Hanım yaptığı etkinliğin sonrasında öğrencilerinden Davut'un kendini ifade etmekte sıkıntı yaşadığının, çekingen özellikler gösterdiğinin farkına varmıştır.

Buna göre Davut'a sunulması gereken hizmetler, rehberliğin aşağıdaki işlevlerinden hangisine yönelik olmalıdır?

Soru 8


Ortaokulda görev yapan bir psikolojik danışmanın ilgi envanterlerinin kullanımına illşkin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

Soru 9


Lise 1. sınıf öğrencisi Hasan, çocukluğunda yaşadığı terk edilme yaşantısını, grup içerisinde canlandırma yoluyla grubun diğer üyeleriyle paylaşmıştır. Grup üyeleri de onun terk edilme yaşantısıyla ilgili hissettiklerini ifade etmesinde ona yardımcı olmuşlardır.

Buna göre yararlanılan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


23 yaşında olan Batuhan, hukuk fakültesinde okumaktadır. Batuhan üniversite son sınıfla bir avukatın yanında yaptığı stajda, bu mesleğin kendine uygun olduğunu değerlendirme olanağı yakalamıştır.

Super'in benlik kuramına göre Batuhan aşağıdaki aşamalardan hangisinin içerisindedir?

Soru 11


Bireyselleştirilmiş eğitim programı her bir engelli çocuk için yazılı olarak bölge eğitim kurumu veya eğitim ünitesi tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların,
öğretmenlerin, anne - babaların ya da koruyucu ailelerin özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bireyselleştirilmiş eğitim programının yararlarından biri olduğu söylenemez?

Soru 12


3. sınıf öğretmeni Kaan Bey, sınıftaki öğrencilerinden Elçin'in herhangi bir faaliyet üzerinde uzun süre duramadığını, yaptığı bazı işleri sürekli tekrar ettiğini; okumada, okuduğunu anlamada güçlük çektiğini gözlemlemiş ve Elçin'in bu durumunun altında yatan nedenin öğrenme güçlüğü olduğunu düşünmüştür.

Buna göre Kaan Bey'in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması en uygundur?

Paylaş

Etiketler: