2021 KPSS Vatandaşlık Konuları

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir? 2021 KPSS Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir; 2021 KPSS Vatandaşlık Soru Sayısı: 18 sorudan oluşacaktır. 2021 KPSS Vatandaşlık Konuları ÖSYM KPSS 2021 Vatandaşlık konuların ve soru dağılımlarının detaylı olarak ayrımı şu şekildedir;

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

 • Hukukun Temel Kavramları,

 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,

 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,

 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,

 • Yasama,

 • Yürütme,

 • Yargı,

 • Temel Hak Ve Hürriyetler,

 • İdare Hukuku Ve

 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar (6 Soru)

2021 ÖSYM KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı (Detaylı)

Hukukun Temel Kavramları

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 • Yazısız Kaynaklar (Örf Ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza Ve Ehliyet
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı Ve Türleri

Devlet Biçimleri Ve Hükümet Sistemleri

 • Devlet Kavramı
 • Devlet Kurucu Unsurları
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 • Hükümet Sistemleri

Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi

 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-U Esasî (1876)
 • Kanun-U Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 • 1921 Teşkilât-I Esasiye Kanunu
 • Teşkilat-I Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 • Türk Tarihindeki Referandumlar
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

Yasama

 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • Tbmm İç Yapı Ve Çalışma Düzeni
 • Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
 • Tbmm Görev Ve Yetkileri
 • Tbmm Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları

Yürütme

 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev Ve Yetkileri

Yargı

 • Yargı
 • Yargı Organı
 • Hakimler Ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Mahkemeler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Sayıştay

Temel Hak Ve Hürriyetler

 • Temel Hak Ve Hürriyetler
 • Temel Hakların Türleri

İdare Hukuku

 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları
 • Kamu Kuruluşları

Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar

 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt Ve Kuruluşlar
 • Kpss Güncel Bilgiler
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal Ve Kültürel Varlıklarımız

1982 Anayasası Tam Metni

 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri

2021 KPSS ÖSYM Vatandaşlık Soru Sayısı: 18 soru on sekiz yer alır. 2021 KPSS Lisans, Ortaöğretim, Önlisans Vatandaşlık konularının basit ve detaylı olarak analizi yukarıda verilmiştir. KPSS Vatandaşlık konuları diğer derslere oranla standart sapması yüksek ve belirleyici soruların yer aldığı derstir. 2021 KPSS Vatandaşlık testleri ve soruları tamamen 2021 ÖSYM müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. 2021 KPSS Vatandaşlık dersi içerisinde yer alan ve 6 sorunun yer aldığını Güncel Bilgiler kısmına sitemizden soru çözerek çalışabilirsiniz. 2021 KPSS'ye yönelik hazırladığımız güncel bilgiler soruları tamamen sitemize ait olmakla birlikte 2021 KPSS sınavına kadar güncel olarak hazırlanarak sizlere sunulmaktadır. 2021 KPSS Vatandaşlık Konularının yer aldığı dökümanlar bölümünden Vatandaşlık ders notlarına ulaşabilirsiniz.


2021 KPSS Konuları ve Dağılımları

2021 KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir?

Güncel 2021 KPSS Vatandaşlık Konuları