2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz.2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular çöz

Online 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular Soruları çöz

Soru 1


Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine has özellikler taşıyan Anadolu kilimleri; sanatsal ve duygusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı, kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde “koç boynuzu motifi” bereketi, kahramanlığı ve gücü; “kuş” bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi; “hayat ağacı” ölümden sonraki hayatı; “su yolu” bedensel ve ruhsal yenilenmeyi; “göz” fikrî konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Aşağıda bu motiflerin görselleri verilmiştir.

2021 LGS MART Örnek Türkçe Sorular 1

Bu metne göre,

Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı

Gören düşmanların tedbiri şaştı

Kelle koltukta üç gün savaştı

Cennet-i âlâya göçtü Genç Osman

dizelerini oluşturan şair, Genç Osman’ı şiirle değil de kilimle anlatsaydı kiliminde aşağıdakilerin hangisinde verilen motifleri kullanması beklenirdi?

Soru 2


Bir günü daha eskitip anılarımızın arasına gönderdik. Solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Onu da kurutup özenle koyduk bir kitabın arasına.

Bu parçada “solmuş bir gül yaprağı” sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

Soru 3


3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Diyelim için çekti bir sabah vakti

Erkenceden denize gireyim, dedin

Kulaç attıkça sen

Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan

Ege Denizi bu, efendi deniz Seslenmiyor

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Bu dizelerdeki kalın harflerle yazılan deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 5


Gezegenimizde kendi kulvarında birinci olan yerleri hiç merak ettiniz mi? İşte, karşınızda gezegenimizin rekortmen yerlerinden bazıları:

Bu cümlelerle başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

Soru 6


Aşağıdaki grafikte yaz kampına giden Ahmet, Beyza, Cenk ve Derya adlı kişilerin 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler verilmiştir.

2021 LGS MART Örnek Türkçe Sorular 1

Bu kişilerin 2. gün yüzme ve tenis için ayırdığı sürelerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Ahmet’in 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir.

• Cenk’in yüzme ve tenise ayırdığı süreler, Ahmet’in 1. günündekilerle aynıdır.

• Derya, Beyza’nın; Beyza da Derya’nın 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreyi ayırmıştır.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi 2. güne ait olabilir?

Soru 7


Yazar; zamanının çoğunu araştırmalar yaparak, düşünerek, fikir üreterek, bu fikirleri söyleşilerde topluma anlatarak geçirmişti. Küreselleşmeden göçe ve teknolojiye pek çok başlık altında, gençleri ve eğitimi genellemelere başvurmaksızın anlayıp anlatmaya çalışırken, değişen toplumsal yaşamın ancak buralara bakılarak kavranabileceğini hatırlatıyordu. Yaşadığı süre içinde el atmadığı mesele kalmamıştı. Nesli hızla tükenen bilgelerden olan ve bilgisini konuştururken çağını yorumlayan yazar, ömrünün son günlerinde bile, bir öğrenciyle arasındaki tek farkın yaşı olduğunu söyleyebiliyordu. Öğretirken öğrenen, öğrenirken öğreten yazar bu yolda sosyologluğunu hem kullandı hem de geliştirdi.

Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

Soru 8


1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı hâlde boyut ve perspektifi (eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü) kullanarak resim çizebiliyor. Sanatçı, çocukluğundan beri vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesneleri âdeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesinde incelenmiştir. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen ünlü ressam belgesellere de konu olmuştur.

Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen Beethoven, Almanya’nın Bonn şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana’ya giden ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışma imkânı bulan Beethoven, Haydn’ın da yardımıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. Senfoni’yi bestelerken duyma yetisini tamamen kaybetmişti.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?

Soru 9


Van Kalesi ve çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescillendi. Van Çevre ve Şehircilik Müdürü, Ocak 2011’den bu yana Bakanlık bünyesinde on dört kişiden oluşan uzman bir ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu parçada büyük harflerin yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralların hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

Soru 10


İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işleviyle kullanılmıştır?

Paylaş

Etiketler: