2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2

2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz

2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz

2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz.2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 Çöz

2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 online çöz

Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Fasikülü II Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Test Çöz

Online 2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2

Soru 1


Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler, farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Verilen bilgide Selanik’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

Soru 2


Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Yaşanan İşgaller Karşısında

İstanbul Hükûmeti’nin Görüşü: Damat Ferit Hükûmeti’ne göre işgaller geçiciydi. Bu nedenle işgallere karşı sessiz kalınmalıydı. İtilaf Devletleri’ni kızdıracak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıydı. Barış antlaşması imzalanıncaya kadar İtilaf Devletleri’ne karşı uzlaşmacı bir politika izlenmeliydi.

Halkın Görüşü: Türk halkı, vatanını korumak ve bağımsızlığını elde etmek için harekete geçti. Ülkenin çeşitli yerlerinde halk, cemiyetler kurarak ülke topraklarının işgal edilmesini telgraflar çekerek ve mitingler düzenleyerek protesto etmeye başladı. Aynı zamanda işgalcilere karşı vatan topraklarını savunmak için silahlı direniş kuvvetlerini kurdular.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Soru 3


Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde basın-yayın kuruluşlarına ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Özellikle halkın Millî Mücadele etrafında teşkilatlanmasında basın-yayın kuruluşları ayrı bir önem arz ediyordu. Millî Mücadele’ye karşı olan azınlıklar ve İstanbul Hükûmeti ellerindeki basın gücünü sonuna kadar kullanıyor ve Millî Mücadele’yi yıpratmak için her türlü yalan haberi Anadolu’nun en ücra kasabalarına kadar ulaştırıyordu. Bu ortamda halkın Millî Mücadele etrafında birleşmesi için doğru haber alması gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal ilk olarak 14 Eylül 1919’da İrade-i Millîye gazetesinin, 10 Ocak 1920’de Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin, 6 Nisan 1920’de ise Halide Edip ve Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansının kurulmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal bu girişimleri ile hem milleti ortak düşünceler etrafında birleştirmiş hem de Millî Mücadele Dönemi’nde alınmış olan bazı kararların millete ulaşmasını sağladı.

Buna göre basın-yayın kuruluşlarının Millî Mücadele’ye katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


İkinci İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

• O güne kadar Yunanistan’ın arkasında olan İngiltere, tutumunu değiştirmeye başlamış; hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayımlamıştır.

• Fransa, TBMM Hükûmeti’ni fiilen tanımıştır ve hükûmetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır.

• Halkın TBMM Hükûmeti ve ordusuna olan güveni artmış, Millî Mücadele ruhu pekişmiştir.

• İtalya, Anadolu’dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır.

II. Yunanistan, barış antlaşması istemek zorunda kalmıştır.

III. TBMM’nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadını, işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kağnı kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır.

Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri "2021 Mayıs LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2"