2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1

2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz.2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 online çöz

2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 Çöz

2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz

Online 2021 Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular 1 Soruları çöz

Soru 1


Bu görselden,

8. Sınıf Mayıs Örnek Soru Türkçe Test

I. Türkiye’de 2000-2019 yılları arasında ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu yıl 2011’dir.

II. 2019’da Türkiye’de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşanmıştır.

III. 2000-2019 yılları arasındaki ortalama sıcaklık, 2001’in ortalama sıcaklığından fazladır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

Soru 2


• İsminin ne anlama geldiği

• Gelir kaynağı

• Coğrafi konumu

• Halk arasında nasıl anıldığı

Aşağıda tanıtılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir?

Soru 3


Büyük firmalar bir yerde mağaza açmadan evvel ön araştırma yapar. Bu araştırmada mağazanın açılacağı bölgeden günde kaç kişinin geçtiği; geçenlerin yaşı, cinsiyeti ve beğenileri ile ilgili veriler toplanır.

Bu parçanın sonuna “Tıpkı bunun gibi, bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir.” cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur?

Soru 4


I. Bende iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Bir kitap sevdalısıyım ben. Kitaplardan ve yazarlarından söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkânsız. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara, bir insanın coşkun hevesleri denebilir. Ne denirse densin, bu sevdadan kurtulmam olanaksız.

II. Her kitaptan, kulağıma bir ses gelir. Bu öyle bir sestir ki bir vapurdan belediye otobüsüne, bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine; başka bir deyişle farklı mekânlara ve zamanlara değin uzanır. Ses, bana ne denli güçlü çarparsa fikir mağaramda o oranda yankı bulur. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra söz sırası benim zihnimde beliren duygu, düşünce ve çağrışımlara gelir.

III. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki kitaplar, bana yaşamda yol gösterir. Gerçi yaşamı az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediğim veya daha önce fark etmediğim bir yanını bulup çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğeneceğim tek bir cümle bulabilirim ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir.

Numaralanmış metinlerden hangileri “İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir.” sözü ile aynı iletiye sahiptir?

Soru 5


Bu görsele getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

8. Sınıf Mayıs Örnek Soru Türkçe Test

Soru 6


Mecaz anlam; bir kelimenin gerçek anlamının dışında, başka anlamlara gelecek biçimde kullanılmasıdır.

Bu tanıma göre aşağıdaki dizelerin hangisinde mecaz anlam örneği yoktur?

Soru 7


Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren, yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşan göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri, gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. Gözün ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bölüm, bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur yani daha geç nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Yetişkinler, yüksek dikkat veya görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. Ayrıca bebeklerin dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının da göz kırpma sayısını azalttığı düşünülmektedir.

Bu parçadan,

I. Göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğuna

II. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğine

III. Yaş ilerledikçe gözü nemli tutma ihtiyacının arttığına

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8


Bir yazarın, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şunlardır:

• İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Bu, herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Kâğıdın üzerine yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu sesi düzenlemesi gerekir yazarın. Sesler tesadüfün eline bırakılırsa tatsız bir gürültüye dönüşür.

• Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o: Kendimi ifade edebilmek. Bu nedenle adımın sıkça anıldığı ödülleri alıp almamam hiç önemli değil. Önemli olan, önceki romanlarımdan daha iyi birkaç roman yazabilmek. Ben -insanlar müsaade ederlerse- birkaç roman daha yazıp bu işe nokta koymak istiyorum.

• Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. Bugünlerde, denemelere merak saldım. Ayrıca yeni çıkan öykü ve romanları da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Pek azını beğeniyorum. Güzel bir metinle karşılaşınca da kendim yazmış gibi heyecanlanıyorum.

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biri ile ilişkili değildir?

Soru 9


Modern çağda şöyle bir problem var: Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarına özlem duyuyor. Bir yere tatile gittiğinde acaba buraya değil de başka yere gitseydim daha mı iyi olurdu, diye düşünüyor. Seçmediği her şey için sıkıntı hissetmeye başlıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen görüşü desteklemektedir?

Soru 10


• Açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olmasıdır.

• Akıcılık, anlatımda söylenişi kolay sözcüklerin kullanılmasıdır.

• Özgünlük, anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı olmasıdır. • Duruluk, anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır.

Bu açıklamalara göre “Bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür.” cümlesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Paylaş

Etiketler: