2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1

2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz.2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 online çöz

2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 Çöz

2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz. 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 çöz

Online 2021 Nisan LGS Türkçe Örnek Sorular 1 Soruları çöz

Soru 1


Yazarın, hikâyede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü dil, konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikâye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum. Başka bir deyişle üslubun cüssesi hikâyeyi gölgelememeli.

Bu metindeki altı çizili sözle, aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır?

Soru 2


I. Aydınlanma Dönemi’nde Avrupa’da “İnsan, düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır.” fikri hâkimdir. Bu nedenle insanoğlu, evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır.

II. Türkiye’nin kaderini belirleyen, ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, birçok kahramanın fedakârlığı sayesinde kazanılmıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin bir olduğu bu mücadele, başta Atatürk olmak üzere kahramanlıkları ile göğsümüzü kabartan karakterlerin zaferidir.

III. XV. yüzyılda Avrupa’da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans, Avrupa’nın aydınlanma yaşadığı bir dönemdir. Avrupa’ya öğrenim görmeye gelen kişiler ve Avrupa’dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar bu aydınlanma akımının yayılmasının en temel nedenleri olarak düşünülebilir.

Numaralanmış metinlerden hangileri “Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar da zor zamanları ortaya çıkarır.” cümlesinde belirtilen düşüncelerden herhangi biri ile ilişkilendirilemez?

Soru 3


Aşağıdaki grafiklerin karşısında açıklamaları verilmiştir.

8. Sınıf LGS Nisan Türkçe Örnek Sorular

Numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamaları ile örtüşmez?

Soru 4


Öğrenmenin aşamalarından bazıları şunlardır:

• Bilmeme hâli: Neyi bilmediğini bilmez.

• Öğrenmenin devam etmesi: Ne olduğunu bilir ancak yapamaz.

• Ustalık: Otomatik olarak yapar.

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde sözü edilen öğrenme aşamalarından herhangi birine örnek olamaz?

Soru 5


Bir tilki, gün doğarken gölgesinin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi:

— Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim.

Ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce kendi kendine şöyle söyledi:

— Bir fare de işimi görür.

Kavağın yanında bir kabak filizi boy vermişti. Bahar ilerledikçe kavak ağacına sarılarak yükselmeye başladı ve neredeyse onunla aynı boya geldi. Bir gün dayanamayıp kavağa sordu:

— Sen kaç ayda bu hâle geldin?

— On yılda…

— On yılda mı; ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim, dedi ve güldü.

Günler günleri kovaladı. Sonbahar geldiğinde kabak önce üşümeye başladı, sonra yapraklarını düşürmeye.

Endişeyle kavağa sordu:

— Neler oluyor bana?

— Kuruyorsun.

— Niçin?

— Benim on yılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için...

Bu metinlerin ortak vurgusu aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ifade edilebilir?

Soru 6


Ben roman yazmayı, sadece kendi üstlendiğim bir iş gibi görmüyorum. Bunu romanımın kişileriyle birlikte üstleniyoruz. Olayları, durumları, kişileri, birlikte yazıp götürüyoruz. El ele, omuz omuzayız. - - - -. Her yazdığım insan benim, yazdığım her insan ben. Başka türlü nasıl olabilir? Belirli kurallarla, formüllerle roman yazan bir yazın memuru değil; kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım ben.

Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Soru 7


Aşağıda Arda, Beril, Ceylin ve Didem adlı kişilerin aldığı bilgisayarların özellikleri verilmiştir.

8. Sınıf LGS Nisan Türkçe Örnek Sorular

Her biri farklı bir bilgisayar alan bu kişilerin satın aldığı bilgisayarların özellikleri şu şekildedir:

• Arda, rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bilgisayarı;

• Beril, şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan ve en büyük ekranlı bilgisayarı;

• Didem, fiyatı en uygun olan bilgisayarı almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


I. Sözcüklerini aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede saatlere karışıyorum.

II. İskelenin yanından kalkıp yorgun adımlarla kulübeye doğru yürüyorum yavaş yavaş.

III. Günün akşama döndüğü dakikalarda, pejmürde perdelerini ve deniz kokan tahtalarını ardımda bırakarak kulübeden çıkıyorum bir gölge gibi.

IV. Rüyalarımı ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak, denizin ve martıların seslerini yüreğime hapsederek açıyorum yılların acısıyla gıcırdayan kapıyı.

Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

Soru 9


I. Başarılı insanlar, ara vermeden mücadele edenlerdir.

II. Ne kadar çok bilirsen o kadar az emin olursun.

III. Matematikte zekâdan önce sabır gelir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri,

Çoğu kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olunan bir yetenektir. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe ya sahipsinizdir ya da değilsinizdir. Oysa bazı araştırmalara göre bu alanda gösterilen performans; yetenekten çok, matematiğe karşı takınılan tavırla ilgili. Çabalamaya istekli hele bir de gayretliyseniz matematikte ustalık kazanmanız pekâlâ mümkün.

paragrafının ana fikrini desteklemektedir?

Soru 10


Türk şiirinin evvelden beri anlamla başı derttedir. “Şiirin konusu ne?”, “Ne anladın bu şiirden?” derler. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. Bana “Bu şiirde ne demek istediniz?” diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri ve “İşte, bunu demek istedim.” derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Şiiri duymak, duyurmak, hissettirmek… Ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

Paylaş

Etiketler: