2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz.2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular Çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 1 Çöz

Kader İnancı Test Çöz

2021 Mayıs LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 2 Çöz

Online 2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Soru 1


Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ortak bir mesaj içermez?

2021 Ocak Din Kültürü Örnek Soru

Soru 2


Osmanlı Dönemi’nde “Herkese Meyve Vakfı”nı kuran kişi, bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış; meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır.

Metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 3


Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır korkmayın! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.

Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

Soru 4


Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali ve hâkim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir: “Ey Muaz! Yemen halkını, öncelikle Allah’tan başka bir ilah olmadığını, benim de Allah’ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah’ın kendilerine zekâtı farz kıldığını haber ver. Bu zekât, zenginlerden alınır ve yoksullara verilir.”

Bu metinde zekâtın farz olması için gerekli olan;

I. Müslüman olmak, II. akıl sağlığı yerinde olmak,

III. ergenlik çağına gelmiş olmak,

IV. nisap miktarı mala sahip olmak

şartlarından hangilerine değinilmiştir?

Soru 5


Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz.

Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz.

Karıncanın yükü, boyunu aşmaz.

Bunca dengelerin farkında mısın?

Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz?

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular ve cevapları
8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri "2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular"