2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz.2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 Çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 online çöz

2021 LGS Matematik Deneme Sınavı II Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

2021 Haziran LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

Online 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2

Soru 1


Aşağıda 1’den 100’e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Serra, bu kartta 2’nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya, 3’ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyuyor. Sarı boyalı kareler, kırmızıya boyandığında turuncu, mavi boyalı kareler kırmızıya boyandığında ise mor renk alıyor.

Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2


Ayrıtları a, b, c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c’dir.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

|a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a · 10n gösterimi bilimsel gösterimdir. 

Kutuplar üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiren bir ekip, dikdörtgenler prizması görünümünde bir buzdağı keşfetti. Bölgede incelemeler yapan uzmanlar, buzdağının uzunluğunun 1600 metre, genişliğinin 1000 metre, suyun üzerindeki yüksekliğinin 50 metre olduğunu ve buzdağının görünen kısmının buzdağının % 20’sini oluşturduğunu tahmin etmektedirler.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Uzmanların tahminlerine göre bu haberdeki buzdağının tamamının hacminin metreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 3


Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur.

Örneğin

A, 1. harf ve √1 = 1 olduğundan 1 diye,

L, 15. harf ve √15’in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye,

İ, 12. harf ve √12’nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından

ALİ ismi 143 olarak kodlanır.

Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir?

Soru 4


Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Günlere Göre Biriken Atık Miktarı

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Bu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kg, hafta içleri günlük 1000 kg yemek çıkmaktadır.

Buna göre

I. Pazartesi günü çıkan yemeklerin % 10’u atık yemeğe dönüşmüştür.

II. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir.

III. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kg olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 5


1 ve kendisinden başka çarpanı (böleni) olmayan, 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 

Bir olayın olma olasılığı = İstenilen olası durumların sayısı / Tüm olası durumların sayısı

Aşağıdaki kutunun içerisinde 1’den 10’a kadar olan doğal sayılardan ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Şekildeki gibi 11’den 20’ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bu kutunun içine atılıyor.

Kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 1/2 olduğuna göre başlangıçta bu kutunun içindeki kartlarda yazılı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Erdem Öğretmen aşağıdaki resfebe görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı resfebeleri temsil eden cebirsel ifadeleri bulmalarını istemektedir. 

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Soru 7


Elvan Öğretmen cebirsel ifadeler konusunu pekiştirmek amacıyla bir kenarının uzunluğu a cm olan kare şeklindeki bir levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk yerleştirerek bir düzenek kurmuştur. Bu düzenekte I. çubuk aşağı – yukarı doğru, II. çubuk ise sola – sağa doğru sadece b cm lik eşit aralıklar alınarak açılmış çentiklere yerleştirilerek hareket etmektedir. Elvan Öğretmen öğrencilerinden bu hareket sonucunda oluşan dört dörtgensel bölgenin de alanını bulmalarını istemektedir.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Örneğin, başlangıçtaki düzenekte I. çubuk b cm aşağı, II. çubuk 3b cm sola hareket ettirilerek oluşan dörtgensel bölgelerin santimetrekare cinsinden alanlarını gösteren cebirsel ifadeler şekilde gösterilmiştir.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Elvan Öğretmen başlangıçtaki düzenekte I. çubuğu 2b cm aşağı, II. çubuğu 3b cm sola kaydırıyor ve öğrencilerinden oluşan dörtgensel bölgelerin santimetrekare cinsinden alanlarını gösteren cebirsel ifadeleri bulmalarını istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bulması gereken cebirsel ifadelerden biri değildir? 

Soru 8


Aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanılabilecek bir yöntem verilmiştir.

• İki sütunlu bir tablo yapıp, çarpma işleminin birinci çarpanını sol taraftaki sütunun birinci satırına, ikinci çarpanını ise sağ taraftaki sütunun birinci satırına yazın.

• 1. çarpanı sürekli ikiye bölüp kalanı işleme dahil etmeden bulduğunuz bölümleri bir alt satıra yazın, satıra 1 yazana kadar işleme aynı şekilde devam edin.

• 2. çarpanın her defasında iki katını alıp bir alt satıra yazın. 1 yazan satıra gelene kadar işleme aynı şekilde devam edin.

• Tabloyu oluşturduktan sonra 1. sütunda yazılı tek sayıların karşısına denk gelen 2. sütundaki sayıları toplayın.

• Bulduğunuz sonuç verilen çarpma işleminin sonucudur.

Örneğin 11 · 6 işleminin sonucunu bu yöntemi kullanarak bulalım.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Bu yöntemi kullanarak A · B işleminin sonucunu bulmak isteyen biri aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

A · B = 378 olduğuna göre x kaçtır?

Soru 9


Bir inşaat firması Erzurum’daki bir fabrikadan 50 kilogramlık paketler hâlinde satılan çimentoyu nakliye hariç paketi 12 liradan, Rize’deki bir fabrikadan ise 25 kilogramlık paketler hâlinde satılan çimentoyu nakliye hariç 7 liradan satın alabilmektedir.

İnşaat firmasının alacağı çimentoyu şantiyesine getirmek için Erzurum’dan alması durumunda 1200 TL, Rize’den alması durumunda ise 700 TL nakliye ücreti ödemesi gerekmektedir.

Bu fiyatlara göre inşaat firması almayı düşündüğü çimento miktarı için toplam ödeyeceği ücretin iki fabrikadan da alması durumunda aynı olacağını hesaplıyor.

Buna göre inşaat firmasının almayı düşündüğü çimento kaç kilogramdır?

Soru 10


Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5’ten büyük ise birler basamağı 1 arttırılarak, 5’ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.

Örneğin 7,64 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 8 205,28 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 205’tir.

Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir.

Aşağıda Eylül ve Zeynep’in matematik dersi birinci dönem yazılı sınavlarından aldıkları notlar verilmiştir.

Ocak 2019 LGS Matematik Soruları

Matematik öğretmenlerinin verdiği sınıf içi performans notuyla birlikte ikisinin de notlarının aritmetik ortalamasının birler basamağına yuvarlanmış değeri 85 oluyor.

Buna göre matematik öğretmeninin Eylül ve Zeynep’e verdiği performans notları arasındaki fark en çok kaçtır?

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Matematik Testleri "2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular 2"