2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz.2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular online çöz

2021 LGS Matematik Deneme Sınavı II Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

2021 Haziran LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

Online 2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular

Soru 1


Aşağıda bir kodlama tekniği ile ilgili bilgi verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 1

Bu teknik kullanılarak 85 sayısı, 85 = 26 + 24 + 22 + 20 olduğundan “ACDF” şeklinde kodlanır.

Doruk bu tekniği kullanarak toplamları 200 olan iki doğal sayıyı kodlamıştır.

Doruk’un bulduğu kodlardan biri “ABC” olduğuna göre diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


2021 LGS Ocak Matematik Soru 1

Bu karelerin her birine aşağıda verilen işlem adımlarına göre birer üslü ifade yazılacaktır.

1. Adım: Sarı renkli karenin içine bir üslü ifade yazın.

2. Adım: 1. satırdaki karelerin her birine, tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazın.

3. Adım: Diğer karelerin her birine, her sütunda kuvvetleri birbirine eşit ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazın.

Buna göre sarı renkli karenin içine 810 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üslü ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

Soru 3


Aşağıda her çubuğunda 10 tane renkli boncuk bulunan bir abaküs verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 3

Arhan bu abaküsün her çubuğu için; sol tarafa bitişik boncuk sayısını –1 ile çarparak bulduğu sonuç taban, sağ tarafa bitişik boncuk sayısı ise kuvvet olacak şekilde farklı birer üslü ifade tanımlamıştır.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 3

Örneğin Arhan aşağıdaki gibi abaküsün en üst çubuğundaki boncukların bir kısmını sola bitişik kalanını sağa bitişik hâle getirerek (–7)3 üslü ifadesini tanımlamıştır.

Arhan bu abaküsteki tüm boncukları yukarıdaki gibi sola ya da sağa bitişik hale getirerek her birinin değeri negatif olan 5 farklı üslü ifade tanımlamıştır.

Buna göre Arhan’ın tanımladığı bu üslü ifadelerden en küçüğü ile en büyüğünün çarpımının sonucu
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 4


Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiştir.

Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan, doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının üçte biri çıkartılarak bulunan sonuç, 9 ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Zehra’nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayılarının her biri 3’ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir.

Buna göre Zehra’nın bu sınavdan aldığı puan en çok aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 5


Aşağıdaki düzenek kullanılarak bir deney yapılmıştır.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 5

Bu deneyde yarıçapları 0,0045.103 , 0,00485.103 ve 0,000455 .104 cm olan küre biçiminde üç farklı top kullanılmıştır.

Bu toplar ısıtılarak genleşmeleri ve her birinin yarıçapının % 20 artması sağlanmıştır. Isıtılmadan önce topların üçü de deney düzeneğindeki daire biçimindeki boşluktan geçebilirken ısıtıldıktan sonra bu toplardan sadece iki tanesi boşluktan geçebilmiştir.

Bu deney düzeneğindeki boşluğun çapının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 6


Aşağıda eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 6

Barış 2. Kartı, 1. Kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur.

Bu durumda 1. Kart üzerindeki üslü ifadelerden sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üslü ifadelerin
çarpımının sonucu en çok kaçtır?

Soru 8


Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 8

Bu spor kompleksinde aynı anda 22 kişi futbol, 10 kişi basketbol ve 12 kişi voleybol maçı yapmaktadır.
Yukarıda ölçüleri verilen sahaların her birinin alanı, o sahadaki oyuncu sayılarına bölünerek her saha için oyuncu başına düşen santimetrekare cinsinden alanlar hesaplanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hesaplamada bulunması gereken değerlerden biri değildir? (1 m2 = 104 cm2)

Soru 9


Bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altında yeniden döşenecektir.

Aşağıda türlerine göre; bu iş için kullanılacak kablo miktarları ve bu kabloların taşınmasında kullanılacak tahta makaraların her birine sarılabilecek kablo miktarları verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 9

Buna göre kullanılacak kabloların hangisinin taşınması sırasında daha az makara kullanılacaktır?

Soru 10


10. Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir siteye ait ekran görüntüsü verilmiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 8

Selin Hanım bu internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak dört farklı ürün satın almıştır.

Aşağıda bu ürünlerden üçünün fiyatı çözümlenmiş şekilde verilmiştir.

Selin Hanım bu ürünlerin dışında bir tane de boyama seti almış ve yapmış olduğu bu alışveriş için kargo ücreti ödememiştir.

2021 LGS Ocak Matematik Soru 8

Buna göre Selin Hanım’ın almış olduğu boyama seti için ödediği ücret en az kaç liradır?

2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular ve cevapları
8. Sınıf LGS Matematik Testleri "2021 Ocak LGS Matematik Örnek Sorular"