2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz

2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz.2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular Çöz

2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz. 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular online çöz

Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Fasikülü II Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Test Çöz

Online 2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

Soru 1


Aşağıda Birinci Dünya Savaşı sırasında devletlerin durumunu gösteren harita verilmiştir.

2021 LGS inkılap örnek soru 1

Verilen haritadan,

I. Askerî üstünlük İtilaf Devletlerindedir.

II. Devletler arasında bloklaşmalar görülmektedir.

III. Denizlerde hâkimiyet, İttifak Devletlerinin elindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Millî şair olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleriyle okul yıllarında tanışan Mustafa Kemal, onun için: “Şiirlerinde bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum.” demiştir.

Buna göre Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal’de;

I. vatan sevgisi,

II. millî şuur,

III. adalet

duygularından hangilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalıştı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Trablusgarp Savaşı’nın (1911-1912) temel nedeni siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı içinde olmasıdır. Bu nedenle İtalya; Trablusgarp’ın coğrafi yakınlığı, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp toprağı ile karadan bağlantısının olmaması ve donanmasının zayıflığı gibi nedenlerle Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle İtalya ile ilgili,

I. Trablusgarp halkı ile tarihî ve kültürel bağlarını kullanmaya çalışmıştır.

II. Savunmasız olduğu düşüncesiyle Trablusgarp’a göz dikmiştir.

III. Ekonomik kaygılarla Trablusgarp’a saldırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas’ta kurulmuş, kısa sürede Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde merkeze bağlı birçok şubesi açılmıştır. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti’ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, millî orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Millî Mücadele için Anadolu’ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. Cemiyet, Atatürk’ün büyük takdirini kazanmıştır.

Buna göre Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular ve cevapları
8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri "2021 Ocak LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular"