2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı

2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı

2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı yazımızda en detaylıca verilmiştir. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. 2022 ALES Konuları Soru Dağılımları şöyledir:

ALES Matematik Konuları 2022

 • Sayı Kümeleri

 • Doğal Sayılar

 • Tam Sayılar

 • Tek ve Çift Tam Sayılar

 • Ardışık Sayılar

 • Asal Sayı

 • Aralarında Asal Sayılar

 • Basamak Analizi

 • Çözümleme

 • Faktöriyel

 • Sayma Sistemleri

 • Bölme

 • Bölünebilme Kuralları

 • 2 ile Bölünebilme

 • 3 ile Bölünebilme

 • 4 ile Bölünebilme

 • 5 ile Bölünebilme

 • 7 ile Bölünebilme

 • 8 ile Bölünebilme

 • 9 ile Bölünebilme

 • 10 ile Bölünebilme

 • 11 ile Bölünebilme

 • Asal Çarpanlara Ayırma

 • Bir Tam Sayının Bölenleri

 • Bir Tam Sayının Bölenleri Toplamı

 • En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

 • En Küçük Ortak Kat (EKOK)

 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

 • Denklem Sistemi

 • Yok Etme Metodu

 • Yerine Koyma Metodu

 • Özel Denklemler

 • Kesir ve Kesir Türleri

 • Kesir

 • Basit Kesir

 • Bileşik Kesir

 • Tam Sayılı Kesir

 • Sabit Kesir

 • Denk Kesir

 • Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

 • Toplama İşlemi

 • Çıkarma İşlemi

 • Çarpma İşlemi

 • Bölme İşlemi

 • Kuvvet Alma

 • İşlem Önceliği

 • Ondalık Kesirler

 • Ondalık Sayılarda Dört İşlem

 • Devirli Ondalık Açılımlar

 • Rasyonel Sayılarda Sıralama

 • İki Rasyonel Sayı Arasındaki Sayıları Yazma

 • Üslü Sayılarda Dört İşlem

 • Toplama – Çıkarma

 • Çarpma

 • Bölme

 • Köklü Sayıların Özellikleri

 • Köklü Sayılarda Dört İşlem

 • Toplama-Çıkarma

 • Çarpma

 • Bölme

 • Kök Dışındaki Bir Sayının Kök İçine Alınması

 • Eşlenik (Paydayı Kökten Kurtarma)

 • İç İçe Sonlu Kökler

 • İç İçe Sonsuz Kökler

 • ifadesinin Kök Dışına Çıkarılması

 • Köklü Sayılarda Sıralama

 • Köklü Sayılarda Denklem Çözme

 • Ortak Parantez Yöntemi

 • Gruplandırma Yöntemi

 • Özdeşlikler

 • İki Kare Farkı

 • Tam Kare İfadeler

 • Eşitsizlikler

 • Özellikleri

 • Reel (Gerçel) Sayı Aralıkları

 • Kapalı Aralık

 • Yarı Açık Aralık

 • Açık Aralık

 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

 • Eşitsizlikler ve İşaret İncelemesi

 • Mutlak Değer

 • Oran

 • Orantı

 • Orantının Özellikleri

 • Orantı Türleri

 • Doğru Orantı

 • Ters Orantılı Çokluklar

 • Bileşik Orantı

 • Ortalamalar

 • Aritmetik Ortalama

 • Geometrik Ortalama

 • Denklem Kurma Problemleri

 • Yaş Problemleri

 • Yüzde Problemleri

 • Faiz Problemleri

 • Kâr – Zarar Problemleri

 • Karışım Problemleri

 • İşçi Problemleri

 • Havuz Problemleri

 • Hareket Problemleri

 • Küme

 • Kümenin Elemanı ve Eleman Sayısı

 • Kümelerin Gösterimi

 • Küme Çeşitleri

 • Kümelerde İşlemler

 • Alt Küme

 • Küme Problemleri

 • İşlem

 • İşlem Tabloları

 • İşlemin Özellikleri

 • Modüler Aritmetik

 • Modüler Aritmetiğin Özellikleri

 • Modüler Aritmetikte Denklem Çözümü

 • Saymanın Temel Kuralları

 • Toplama Kuralı

 • Çarpma Yolu ile Sayma

 • Saymanın Temel İlkesi

 • Permütasyon (Sıralama)

 • Tekrarlı Permütasyon

 • Dairesel Permütasyon

 • Kombinasyon (Gruplama)

 • Olasılık

 • Olasılık Fonksiyonu

 • Olasılık Hesabı

 • Koşullu Olasılık

 • Bağımsız ve Bağımlı Olasılık

 • Tablo ve Yorumlama

 • Grafik ve Yorumlama

 • Çizgi Grafik

 • Sütun Grafiği

 • Daire Grafiği

 • Sayısal Mantık Soruları

 • Sayı Dizileri

 • Şifreli Sorular

 • Görsel Yetenek

ALES Geometri Konuları 2022

 • Geometrik Kavramlar

 • Tanımsız Kavramlar

 • Açılar

 • Açının Ölçüsü

 • Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

 • Açı Ölçü Birimleri

 • Açı Çeşitleri

 • Dar Açı

 • Dik Açı

 • Geniş Açı

 • Doğru Açı

 • Tam Açı

 • Komşu Açılar

 • Açıortay

 • Tümler Açılar

 • Bütünler Açılar

 • Ters Açılar

 • Paralel İki Doğrunun Bir Kesen ile

 • Yaptığı Açılar

 • Paralel İki Doğrunun Birden Çok Kesen

 • İle Meydana Getirdiği Açılar

 • Kenarları Paralel Açılar

 • Kenarları Dik Açılar

 • Üçgenler

 • Üçgen Çeşitleri

 • Açılarına Göre Üçgenler

 • Kenarlarına Göre Üçgenler

 • Üçgende Temel ve Yardımcı Elemanlar

 • Yükseklik

 • Açıortay

 • Kenarortay

 • Üçgende Açılar ile İlgili Özellikler

 • Dik Üçgen

 • Pisagor Teoremi

 • Öklid Bağıntıları

 • Kenarlarına Göre Özel Dik Üçgenler

 • Açılarına Göre Özel Dik Üçgenler

 • Üçgende Açıortay Teoremleri

 • İç Açıortay Teoremi

 • Dış Açıortay Teoremi

 • Üçgende Kenarortay Teoremleri

 • Ağırlık Merkezi

 • Kenarortay Bağıntıları

 • İkizkenar Üçgen

 • Eşkenar Üçgen

 • Üçgende Alan

 • Üçgende Benzerlik

 • Açı – Açı – Açı Benzerlik Kuralı

 • Tales Teoremi

 • Temel Orantı Teoremi

 • Çapraz Tales Teoremi

 • Kenar – Açı – Kenar Benzerlik Kuralı

 • Kenar – Kenar – Kenar Benzerlik Kuralı

 • Üçgende Açı – Kenar Bağıntıları

 • Üçgen Eşitsizliği

 • Çokgenler

 • Dışbükey ve İçbükey Çokgenler

 • Düzgün Çokgen

 • Dörtgenler

 • Dörtgenin Özellikleri

 • Dörtgenlerde Alan

 • Paralelkenar

 • Paralelkenarda Alan

 • Paralelkenarın Alan Özellikleri

 • Paralelkenarda Uzunluk İle İlgili Özellikler

 • Eşkenar Dörtgen

 • Dikdörtgen

 • Kare

 • Yamuk

 • İkizkenar Yamuk

 • Dik Yamuk

 • Deltoid

 • Çemberde Açı

 • Çemberde Yardımcı Elemanlar

 • Çemberde Yay ve Açı Özellikleri

 • Merkez Açı

 • Çevre Açı

 • Teğet Kiriş Açı

 • İç Açı

 • Dış Açı

 • Çemberde Kiriş Yay Özellikleri

 • Kirişler Dörtgen

 • Çemberde Uzunluk

 • Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti

 • Kuvvet Ekseni

 • İki Çemberin Ortak Teğetleri

 • İki Çemberin Birbirine Göre Durumları

 • Üçgen Çemberleri

 • Üçgenin İç Teğet Çemberi

 • Üçgenin Dış Teğet Çemberi

 • Teğetler Dörtgeni

 • Dairede Alan

 • Dairenin Alanı ve Çevresi

 • Daire Diliminin Alanı

 • Çember Yayının Uzunluğu

 • Daire Kesmesinin Alanı

 • Daire Halkasının Alanı

 • Çemberde Benzerlik

 • Noktanın Analitik İncelenmesi

 • Analitik Düzlem

 • İki Nokta Arasındaki Uzaklık

 • Doğrusal Noktalar

 • Doğrusal Olmayan Noktalar

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

 • Doğrunun Grafiğinin Çizimi

 • Doğrunun Denklemleri

 • Özel Doğrular

 • İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

 • Doğru Demeti

 • Simetriler

 • Noktanın Simetriği

 • Doğrunun Simetriği

 • Eşitsizlikler

 • Prizma

 • Dikdörtgenler Prizması

 • Küp

 • Silindir

 • Dönel Silindir

 • Piramit

 • Düzgün Piramit

 • Kesik Piramit

 • Küre

2022 ALES Türkçe Konuları

 • Sözcüğün Anlamı

 • Gerçek Anlam

 • Mecaz Anlam

 • Terim Anlam

 • Soyut – Somut Anlam

 • Nitel – Nicel Anlam

 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri

 • Eş Anlamlı Sözcükler

 • Yakın Anlamlı Sözcükler

 • Karşıt Anlamlı Sözcükler

 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler

 • Söz Sanatları

 • Benzetme (Teşbih)

 • Eğretileme (İstiare)

 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

 • Değinmece (Kinaye)

 • Dokundurma (Tariz)

 • Mübalâğa (Abartma)

 • Dolaylama

 • Güzel Adlandırma

 • Somutlama

 • Söz Öbekleri

 • Deyimler

 • Atasözleri

 • İkilemeler

 • Pekiştirmeler

 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

 • Cümlenin Yorumu

 • Cümle Vurgusu

 • Eş Anlamlı (Özdeş) / Yakın Anlamlı Cümleler

 • Cümlenin İletisi

 • Cümle Analizi

 • Çelişen (Karşıt Anlamlı) Cümleler

 • Kesin Yargı

 • Cümlenin Yapısı

 • Eksiltili Cümle

 • Cümle Tamamlama

 • Cümle Oluşturma

 • Cümlenin Anlamı

 • Anlamlarına Göre Cümleler

 • Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

 • İlettiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

 • Öyküleyici Anlatım

 • Betimleyici Anlatım

 • Açıklayıcı Anlatım

 • Tartışmacı Anlatım

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları

 • Benzetme

 • Tanımlama

 • Karşılaştırma

 • Örneklendirme

 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

 • Sayısal Verilerden Yararlanma

 • Soru Sorma

 • Anlatım Nitelikleri

 • Özgünlük

 • Özlülük (Yoğunluk)

 • Yalınlık (Sadelik)

 • Akıcılık

 • Sürükleyicilik

 • Duruluk

 • Açıklık

 • Tutarlılık

 • Paragrafın İçeriği

 • Paragrafta Konu

 • Paragrafta Başlık

 • Paragrafta Ana Düşünce

 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler

 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

 • Parçaya Dayalı Sorular

 • Paragrafın Yapısı

 • Paragrafın Bölümleri

 • Paragrafın Yapısına İlişkin Soru Tipleri

 • Mantıkla İlgili Temel Kavramlar

 • Sözel Mantık Sorularının Kapsamı

 • Sözel Mantık Soruları Hakkında

 • Soru Çözümünde Yararlanılabilecek Yöntemler

 • Simgeler Kullanma

 • Tablo Oluşturma

 • Sıralama

 • Sözel Mantık Soru Tipleri ve Örnek Çözümleri

 • Çıkarım Soruları

 • Şifreleme Soruları

 • Sıralama Soruları

 • Yer-Yön-Konum Bildiren Sorular

 • Eşleştirme

 • Tablo Yorumlama Soruları

ALES Çıkmış Sorular ve Cevaplar (tümü)

2022 ALES Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

2022 ALES Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2022 ALES Geometri Konuları ve Soru Dağılımı


Yorum Yaz