2022 KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir; 2022 KPSS Coğrafya soruları 27 sorudan oluşacaktır. KPSS Coğrafya konuları ve soru dağılımı (ÖSYM KPSS 2022 Coğrafya) dağılımı detaylı olarak şu şekildedir; 2022 KPSS Lisans, ortaöğretim ve önlisans coğrafya konuları detaylı olarak ösym uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya konuları:

2022 KPSS Coğrafya Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

KPSS Coğrafya konuları listesi aşağıda verilmiştir.

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 • Matematik (Mutlak) Konum

 • Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları

 • Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.

 • Türkiye’nin Jeopolitiği

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

 • Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri

 • Fiziki Haritalar

 • Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 

 • Türkiye’nin Platoları ve Ovaları

 • Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

 • Türkiye’nin Kıyı Tipleri 

 • Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri

 • Türkiye’nin Su Varlığı

 • Türkiye’de Doğal Afetler

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

 • Türkiye’nin İklimi

 • Türkiye’de Sıcaklık

 • Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

 • Türkiye’de İklim Tipleri

 • Türkiye’nin Bitki Örtüsü

 • Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

 • Türkiye’de Nüfus Özellikleri

 • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu

 • Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları

 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları

 • Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği

 • Türkiye’de Göçler

 • Türkiye’de Yerleşme

 • Türkiye’de Mesken Tipleri

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

 • Anadolu Uygarlıkları

 • Türkiye’de Arazi Kullanımı

 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

 • Türkiye’de Tarım

 • Türkiye’de Hayvancılık

 • Türkiye’de Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

 • Türkiye’de Madenler

 • Türkiye’de Enerji Kaynakları.

 • Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

 • Türkiye’de Ulaşım

 • Türkiye’de Ticaret

 • Türkiye’de Turizm

 • Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri 

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırması

 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

 • Karadeniz Bölgesi

 • Marmara Bölgesi

 • Ege Bölgesi

 • Akdeniz Bölgesi

 • İç Anadolu Bölgesi

 • Doğu Anadolu Bölgesi

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 • Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

KPSS 2022 ÖSYM Coğrafya Konuları (ÖSYM Güncel Müfredat)

KPSS Coğrafya Soru Dağılımı

KPSS Lisans Coğrafya Konu Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2 1 1 2 1 1 1 1
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 2 4 1 7 7 5 5 5 5 4
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2
Tarım 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Hayvancılık 1 1 1 1 1 1 1 1
Madenler ve Enerji Kaynakları 3 2 2 1 2 2 3
Sanayi ve Endüstri 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Ulaşım 1 1 1 1 1 1 1 1
Ticaret 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Turizm 1 1 1 1 1 1 1 1
Bölgeler Coğrafyası 2 4 1 1
Toplam Soru Sayısı 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2022 KPSS Konuları ve Dağılımları

2022 KPSS Coğrafya Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz