2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları Nedir?

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir; 2022 KPSS Eğitim Bilimleri 80 sorudan oluşacaktır. 2022 KPSS Eğitim Bilimleri, Gelişim Psikolojisi Konuları - 12 soru, Öğrenme Psikolojisi Konuları - 12 soru, Program Geliştirme Konuları - 12 soru, Rehberlik Konuları - 12 soru, Ölçme ve Değerlendirme Konuları - 12 soru, Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları - 20 soru olacaktır. 2022 KPSS Eğitim Bilimleri ÖSYM. KPSS Eğitim Bilimleri konuları (ÖSYM KPSS 2022 Eğitim Bilimleri) dağılımı detaylı olarak şu şekildedir; 

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımları

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Sayıları şöyledir;

 • Gelişim Psikolojisi Konuları - 12 soru
 • Öğrenme Psikolojisi Konuları - 12 soru
 • Program Geliştirme Konuları - 12 soru
 • Rehberlik Konuları - 12 soru
 • Ölçme ve Değerlendirme Konuları - 12 soru
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları - 20 soru

Toplamda 2022 KPSS Eğitim Bilimleri'de 80 soru yer alacaktır.

2022 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Konuları

 • Gelişim Psikolojisi,
 • Biyolojik Gelişim,
 • Bilişsel Gelişim,
 • Ahlâk Gelişimi,
 • Kişilik Gelişimi

2022 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konuları

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş,
 • Klasik Koşullanma,
 • Bağlaşımcılık Kuramı,
 • Bitişiklik Kuramı,
 • Edimsel Koşullanma Kuramı,
 • Gestalt Kuramı,
 • Bilgi İşleme Kuramı,
 • İşaret - Gestalt Kuramı
 • Sosyal Öğrenme Kuramı

2022 KPSS Program Geliştirme Konuları

 • Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar,
 • Türk Eğitim Sistemi,
 • Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri,
 • Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri,
 • Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları,
 • Program Tasarısının Hazırlanması,
 • Programın Denenmesi Değerlendirilmesi Programa Süreklilik Kazandırılması,
 • Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler ve
 • Eğitim Öğretimde Planlama

2022 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konuları

 • Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar,
 • Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler,
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları,
 • Test ve Madde İstatistikleri

2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

 • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri,
 • Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları),
 • Öğretim Yöntemleri,
 • Öğretim Teknikleri,
 • Kavram Öğretimi,
 • Öğrenme Stratejileri,
 • Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Zihinsel Beceriler

2022 KPSS Rehberlik Konuları

 • Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri,
 • Özel Eğitim Hizmetleri,
 • Rehberlik Hizmet Alanları,
 • Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları,
 • Bireyi Tanıma Teknikleri,
 • Psikolojik Danışma Kuramları,
 • Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar ve Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen-Öğrenci İlişkileri ile
 • Rehberlik Örgütlenme Sistemi

 

KPSS 2022 ÖSYM Eğitim Bilimleri Konuları

2022 KPSS Konuları ve Dağılımları

2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

2022 KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri

2022 KPSS Rehberlik Testleri

2022 KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Testleri

2022 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri

2022 KPSS Program Geliştirme Testleri


Yorum Yaz