2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir? 2022 KPSS Ortaöğretim Lise Konuları ve Soru Dağılımı 2022, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerden oluşacaktır. 2022 KPSS Ortaöğretim soru sayısı 120 sorudur. 2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı ise şöyledir;

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam

 • Cümlede Anlam, Cümle Yorumu

 • Paragraf (Parçada Anlam)

 • Sözcükte Yapı (Ekler)

 • Ses Bilgisi

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 • İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları

 • Zamirler

 • Sıfatlar

 • Zarflar (Belirteçler)

 • Edat-Bağlaç-Ünlem

 • Fiiller (Eylemler)

 • Fiilimsiler (Eylemsiler)

 • Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

 • Cümlenin Öğeleri

 • Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)

 • Anlatım Bozukluğu

 • Sözel Mantık

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe Soru Sayısı: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları (Detaylı Konu)

2022 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar,

 • Sayılar,

 • Bölme-Bölünebilme Kuralları,

 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

 • Birinci Dereceden Denklemler,

 • Rasyonel Sayılar,

 • Üslü Sayılar,

 • Köklü Sayılar,

 • Çarpanlara Ayırma,

 • Eşitsizlik – Mutlak Değer,

 • Oran – Orantı,

 • Problemler,

 • Kümeler,

 • İşlem - Modüler Aritmetik,

 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

 • Tablo ve Grafikler

2022 KPSS Ortaöğretim Matematik Soru Sayısı: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları (Detaylı Konu)

2022 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 • Türk – İslam Tarihi

 • Türkiye Tarihi

 • Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri

 • Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti

 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

 • Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri

 • Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi

 • İnkılâp Tarihi

 • Atatürk’ün İnkılap Anlayışı

 • Türk İnkılabı’nın Özellikleri

 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

 • XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları

 • Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

 • I.TBMM’nin Açılması

 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

 • Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi

 • Atatürk İlkeleri

 • Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

2022 KPSS Ortaöğretim Tarih Soru Sayısı: 27 Soru

KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları (Detaylı Konu)

2022 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2022 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Soru Sayısı: 18 Soru

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları (Detaylı Konu)

2022 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları

 • Yasama

 • Yürütme

 • Yargı

 • İdare Hukuku

 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar

 • T.C. Anayasası

2022 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Soru Sayısı: 9 Soru

2022 KPSS Ortaöğretim Güncel Bilgiler Soru Sayısı: 6 Soru


KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları (Detaylı Konu)

KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soru ve Cevaplar (tümü)


Yorum Yaz