2022 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

2022 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı şöyledir. 2022 KPSS Tarih Soru Sayısı: 27 sorudan oluşacaktır. 2022 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı güncel yeni konular ve dağılımları:

2022 KPSS Tarih Konuları 

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 • İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

 • I. TBMM Dönemi

 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

 • Atatürk İnkılapları

 • Atatürk İlkeleri

 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 • Atatürk Sonrası Dönem

 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Tarih Soru Dağılımı

Konular 2020 2019 2018 2017
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 1 1 1 1
İlk Müslüman Türk Devletleri 2 2 2 2
Osmanlı Tarihi 9 9 9 9
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti 2 2 1 -
Kurtuluş Savaşı Hazılık Dönemi 1 1 4 4
Kurtuluş Savaşı Cepheler 1 1 1 3
Türk İnkılapları 5 5 3 2
Atatürk Dönemi Türk Politikası 2 2 1 2
Atatürk İlkeleri 2 2 1 1
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 2 4 3
Toplam 27 27 27 27

Yorum Yaz