2022 TYT Denemeleri

78236 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi I
26211 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II
4926 YKS-TYT Anlatım Bozukluğu Test I
1425 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test II
1248 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test III
5409 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test IV
27741 Cümlede Anlam Test
9768 Cümlede Anlam Testi II
6702 İlk Türk Devletleri Test I
5622 İlk Türk Devletleri Testi II
12493 Büyük Selçuklu Devleti Test
1684 YKS-TYT Tarih Soruları III
9104 TYT Sözcük Türleri Testi (Ad)
44199 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Test III
4361 Ses Bilgisi-İmla-Noktalama Testi
1428 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test
927 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 2
947 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 3
1053 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 4
733 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 5
2812 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test V
1531 Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı
1153 Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi VIII
1646 Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi VII
1873 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test IV
2594 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test V
983 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test VI
2706 Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Test II
1831 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VII
3523 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II
1906 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VI
886 Atatürk İnkılapları Deneme Sınavı
8472 Cümlede Anlam Testi III
8966 Noktalama İşaretleri Testi II
4561 Noktalama İşaretleri Testi III
19685 Sözcükte Anlam (Deyimler - Atasözleri) Testi
6332 Beylikten Devlete Test II
8573 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test
3171 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test II
3301 AYT-TYT Tarih Testi Soruları
1012 Çağdaş Türk Dünya Tarihi Test
6732 YKS-TYT Felsefe Soruları
20795 Trablusgarp - Balkan Savaşları Test
826 Atatürk İlkeleri Test III
5294 Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) Test
1505 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test II
965 Soğuk Savaş Dönemi Test II
2089 Değişim ve Diplomasi (XVIII. Yüzyıl) Test
2774 En Uzun Yüzyıl (1800-1909) Test
2098 AYT Tarih Deneme Sınavı II
1892 AYT Tarih Deneme Sınavı III
6787 YKS-TYT Tarih Soruları (Karma Test)
5254 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı I
1355 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı II
1552 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı III
22140 Felsefeyle Tanışma Testi
2927 Bilgi Felsefesi Testi II
7644 Varlık Felsefesi Test
7475 Ahlak Felsefesi Test
3771 YKS Matematik Karmaşık Sayılar Testi
4478 TYT Permütasyon-Kombinasyon Testi
10976 AYT Polinomlar Testi
6415 AYT Parabol Testi
6202 2022 AYT Tarih Deneme Sınavı
1024 Solunum Ve Boşaltım Sistemleri Test
15712 Noktalama İşaretleri Test
2034 Sinir Sistemi Test II
27491 Sayı Problemleri Test
1476 YKS Matematik Karışım Problemleri Testi
11262 Bilgi Felsefesi Test
9374 Cümle Çeşitleri Testi II
1160 YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi
17187 Harita Bilgisi Testi
4736 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Test
3661 İkinci Dünya Savaşı Test
3222 Yeni Çağ'da Avrupa Test II
1843 Yumuşama Dönemi ve Sonrası Test
1865 Bölgeler ve Ülkeler Testi
3283 Din Felsefesi Test I
10393 YKS-TYT Periyodik Sistem Test
10152 Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi
1042 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi III
17448 Karma Dil Bilgisi Test
2090 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VIII
7331 Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Test
2864 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Test
4751 Soğuk Savaş Dönemi Test
6531 YKS Matematik Yaş Problemleri Testi
7764 Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular
3617 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test IV
4630 Yakınçağ'da Avrupa Test
1211 Atatürk İnkılapları Test III
2945 Siyaset Felsefe Soruları Testi
3269 Sanat Felsefesi Soruları Testi
3586 Paragrafta Yardımcı Düşünce Test
5780 Fiil, Fiilimsi ve Ek Fiil Test
33638 YKS-TYT Ses Bilgisi Test
31293 2022 YKS-TYT Türkçe Deneme Sınavı
11458 2022 TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı
5719 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi
6119 Türkiye'de Tarım Testi
4084 Türkiye'de Hayvancılık Testi
2200 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi II
1224 Türkiye'de Endüstri-Ticaret Testi
4858 Türkiye'de Ulaşım Testi
3291 Türkiye'de Turizm Testi
1401 Ülkeleri Tanıyalım Test
4171 Harita Bilgisi Testi II
5732 Paralel ve Meridyenler Testi
6829 Yeni Çağ'da Avrupa Test
1349 YKS Matematik Hareket Problemleri Testi
1917 YKS Matematik Olasılık Testi
3041 TYT Kimya Madde ve Özellikleri II
11872 Beylikten Devlete Test
7478 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test
2551 Atatürk İlkeleri Test II
1679 Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi
932 Türkiye'de Sanayi, Ticaret ve Ormancılık Testi
10713 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
2377 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test
2511 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test II
6980 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test IV
2459 Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Test III
32405 İlk Türk Devletleri Test
1910 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test III
27313 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi IV
10129 İklim Bilgisi Testi
2894 Türkiye Tarihi Test II
6673 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III
3260 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test III
3219 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test
5527 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 6
4366 I.TBMM Dönemi Test
11108 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test
2141 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Test II
2794 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test III
904 Atatürk İnkılapları Test
3752 Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Test
1392 Atatürk İnkılapları Test II
5747 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test II
11732 Atatürk İlkeleri Test
8267 Cümlenin Anlatım Özellikleri Testi
40176 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test
2205 Türkiye'nin İklimi Test
1090 Türkiyenin Yüzey Şekilleri Testi
2718 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Test
1442 Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Test IV
5677 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi V
23664 Birinci Dünya Savaşı Test
6984 Türkiye Tarihi Testi
6879 Cümle Çeşitleri Testi
6011 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi VI
1953 Türkiye'de Nemlilik ve Yağış Test 2
13108 İç Kuvvetler Test
2755 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test III
1965 Türkiye Tarihi Testi III
6729 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Test
1824 Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test
3383 İslam Tarihi ve Uygarlığı Test II
2245 İslam Tarihi ve Uygarlığı Test
3606 Karma Dil Bilgisi Test II
4580 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi VII
3070 Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi II
13074 Paragrafta Yapı Test
48878 Doğa ve İnsan Testi
6419 İzohipsler Testi
13723 TYT Sözcük Türleri Testi (Zamir)
11249 Coğrafi Konum Test
9742 Cümlenin Öğeleri Test
12831 Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test
6828 Atmosfer ve Sıcaklık Test
83763 Tarih Bilimine Giriş Test
7749 Türkiye'de Basınç ve Rüzgarlar Test
5429 Türkiye'de Nemlilik ve Yağış Test
5268 İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Test
3528 Dış Kuvvetler Test II
6149 Duyum ve Algı Test
11645 TYT Sözcük Türleri Testi (Sıfat)
60401 İlk Çağ Uygarlıkları Test
5020 Mudanya ve Lozan Antlaşması Test
2629 Eylem-Ek eylem-Eylemsi Test
1249 Su Kaynakları ve Toprak Çeşitleri Testi
8360 Doğal Afetler Testi
1285 Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Testi
2751 Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri Testi
6088 18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
6402 Mantığa Giriş Testi
6882 Psikolojide Araştırma Yöntemleri Test
7176 Psikolojide Yaklaşımlar ve Ekoller Testi
4134 TYT Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)
3187 Coğrafi Konum Test II
2466 Taban Aritmetiği Test
664 Taban Aritmetiği Test II
1069 YKS Matematik Köklü İfadeler Test
8150 Oran-Orantı Çıkmış Sorular
3389 Doğru-Ters Orantı Testi
2888 Aritmetik ve Geometrik Ortalama Test
5783 YKS Matematik Kesir Problemler Testi
10370 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test
2388 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test II
4963 YKS Matematik Kümeler Testi
17687 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi
2810 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi II
1902 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi III
2310 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV
18689 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test
3378 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
5757 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test
2725 Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test
6150 Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test
1928 Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test II
1762 Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları Test
2841 Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test
3266 Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test II
7821 Paragrafın Anlatım Biçimleri Test
2580 Ahlak Felsefesi Testi II
3953 Öğrenme Bellek Düşünme Test
10865 Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Test
3026 Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Test II
2549 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
16752 Doğa ve İnsan Testi II
1540 Doğal Kaynaklar ve Çevre Testi
1697 2022 TYT Coğrafya Deneme Sınavı II
5104 Cümlenin Öğeleri Testi II
2505 Ülkeler Coğrafyası Testi
3123 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi II
2868 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III
6944 Felsefeyle Tanışma Testi II
7242 İlk Çağ Uygarlıkları Test II
1482 İklim Bilgisi Testi II
1296 Türkiyede Sıcaklık Test
3470 Varlık Felsefesi Testi II
1885 Sanat Felsefesi Soruları Testi II
4694 Bilim Felsefesi Test
37109 Sözcükte Yapı Testi
1941 Bilim Felsefesi Testi II
13429 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi IV
11907 TYT Sözcük Türleri Testi
1963 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test
2016 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II
5939 İklim Elemanları Sıcaklık Test
3507 Nüfus Politikaları Testi
629 Türkiye'de Hayvancılık Testi II
1211 Türkiye'de Tarım Testi II
23397 Yazım Kuralları Test
8991 TYT Sözcük Türleri Testi (Zarf)
9276 Fiil Çatısı Test
6219 Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Planları Test
7166 Hücre Testi
2934 Fotosentez Testi
7047 Canlıların Sınıflandırılması Testi
3681 Ekoloji Test
3384 Hücre Bölünmeleri Testi
3451 Kalıtım Testi
9560 Duyu Organları Testi
4388 Destek ve Hareket Sistemi Testi
2598 Boşaltım Sistemi Testi
5450 Dünya’nın Hareketleri Testi
4779 Dünya’nın Hareketleri Testi II
12748 Tamlamalar Testi
36821 Kimya Bilimi Testi
8804 Atom ve Yapısı Testi
1969 Hayatımızdaki Kimya Testi
4707 Maddenin Halleri Testi
2479 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı II
2352 Üreme ve Gelişme Test
3312 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Test
5260 Bitki Biyolojisi Test
557 Bitki Biyolojisi Test II
4435 Dolaşım Sistemi Test
3392 Bağışıklık Sistemi Test
1162 Eylem Çatısı Test
12087 Ekler Testi
1686 Kimyasal Hesaplamalar Testi
8268 Enzimler Testi
1775 Hayatın Başlangıcı ve Evrim Testi
1194 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test V
2144 Kimyanın Gelişimi ve Madde Bilgisi Test
1169 Kimyanın Gelişimi ve Madde Bilgisi Test II
10843 Kimyanın Temel Kanunları Test
1227 YKS-TYT Karışımlar Test
13301 YKS-TYT Matematik Tam Sayılar Testi
24313 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi
4435 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi II
13857 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi
11865 YKS-TYT Matematik Köklü Sayılar Test
9251 YKS-TYT Matematik Denklem Çözme Test
6412 Sindirim Sistemi Test
1062 Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Test II
4236 YKS Matematik Problem Çözme Test
12300 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test
1573 YKS-TYT Matematik Fonksiyonların Grafiği Test
1381 YKS-TYT Matematik İşlem Testi
988 YKS-TYT Matematik Modüler Aritmetik Testi
4381 YKS-TYT Matematik Çarpanlara Ayırma Test
6039 YKS-TYT Matematik Mutlak Değer Testi
4069 Cümle Bilgisi Test
7971 İlk Çağ Uygarlıkları Test III
1528 Din Felsefesi Test II
26379 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test
9054 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II
17104 Biyoloji Bilimi Test
13208 Canlıların Temel Bileşenleri Test
3585 Solunum Sistemleri Test
1754 Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Test
14930 Sinir Sistemi Test
12453 Endokrin Sistem Testi
1571 Endokrin Sistem Testi II
7215 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test
2299 Metabolizma ATP ve Hücresel Solunum Test
1367 Üreme Çeşitleri Test
21309 Tarih Bilimine Giriş Test III
5992 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test
2838 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test II
10840 Felsefenin Alanı Test
3787 Felsefenin Alanı Test II
1299 Ortak Payda Bölge Test
5909 Ekosistem ve Madde Döngüsü Test
1812 Çözelti ve Çözünme Test
542 Ekoloji Test II
535 Yaygın Malzemeler Test
773 Küresel ve Bölgesel Örgütler Test
673 Canlılarda Davranış Test
416 Canlı Grupların Genel Özellikleri Test
2419 Küreselleşen Dünya Test
646 Küreselleşen Dünya Test II
381 YKS Matematik Olasılık Testi II
939 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test
351 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test II
1304 YKS Kimya Çevre Kimyası Test
1667 Ökaryot Canlılar Grupları Test
41852 Osmanlı Kuruluş Dönemi Test
2068 II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test
1707 Enerji Taşımacılığı Test
2348 Basamak Analizi Test
5463 2022 TYT Coğrafya Deneme Sınavı
3173 Çevre ve Toplum Test II
8272 Akarsular Test
16628 İslam Tarihi Test
2725 YKS Kimya Bileşikler Test
8358 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Test
909 Hayatımızda Kimya Testi II
2730 İklim Tipleri Test
467 YKS Matematik Faiz Problemleri Test
154591 YKS-TYT Matematik Temel Kavramlar Test
884 Türk Dış Politikası ve İkinci Dünya Savaşı Test
943 YKS Matematik Küme Problemleri Test
2882 Asal Çarpanlara Ayırma Test
2751 Canlıların Sınıflandırılması Test II
3443 İklim Elemanları Basınç Test
1753 İklim Elemanları Rüzgarlar Test
1205 Kimyasal Değişimler Test
3610 Biyoloji Bilimi Test II
1438 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
386 Maddenin Tanecikli Yapısı ve Özellikleri Test
1066 Kimyanın Temel Kanunları Test II
2439 Atom ve Yapısı Testi II
12848 YKS-TYT Fiiller Test
32240 Sayı Basamakları Test
3206 Sayı Basamakları Test II
2776 Bilgi Türleri Test
2265 Siyaset Felsefesi Test
3641 Duyu Organları Test II
2687 Endokrin Sistemi ve Hormonlar Test
1098 İnsanda Sindirim Sistemi Test
1897 Lenf ve Bağışıklık Sistemi Test
3405 YKS-TYT Atomun Yapısı Test
1455 Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test
10366 Felsefeye Giriş Test
2447 Felsefeye Giriş Test II
1247 Yakınçağ'da Avrupa Test II
5011 Paragrafın Yapısı Test
28224 TYT Matematik Temel Kavramlar Test
3396 Obeb-Okek Test
1278 Obeb-Okek Test II
1186 YKS-TYT Matematik Koşullu Olasılık Test
4545 Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Test
3365 Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme Test
673 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Test
3763 Protista - Mantar ve Bitki Alemleri Test
897 YKS-TYT Karışımlar Test II
1553 Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test II
589 Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test II
1293 Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test
2020 Klasik Dönem Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Test
3270 YKS-TYT Matematik Kombinasyon Test
1843 Coğrafya Beşeri Yapı Test
525 Coğrafya Beşeri Yapı Test II
8858 İklim Bilgisi Atmosfer ve Sıcaklık Test
3717 Felsefeyle Tanışma Testi III
4611 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test
650 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test II
2756 İzohipsler Test II
1624 Rüzgarlar ve Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Test
5441 Karstik Şekiller Test
2644 YKS-TYT Periyodik Sistem Test II
4711 TYT Sözel Mantık Test
1660 TYT Sözel Mantık Test II
1164 TYT Sözel Mantık Test III
1385 Yerin Şekillenmesi Test
1790 TYT Sözcük Türleri Testi (İlgeç-Bağlaç-Ünlem)
38486 Canlıların Ortak Özellikleri Test
5269 İlk Çağ Uygarlıkları Test IV
1441 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test III
3326 Eşeyli Üreme Test
4970 Yazım Kuralları Test II
923 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test III
3386 Sözcük Yapısı Test
2348 Sözcük Yapısı Test II
827 II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test
1878 Tamlamalar Testi II
3659 İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test
3828 Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test
13476 İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test
30310 Kimya Bilimi - Simyadan Kimyaya Test
9633 Kimya Bilimi - Simyadan Kimyaya Test II
5951 Hz. Muhammed (SAV) Test
15288 İnanç Test
8823 İbadet Test
2869 Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test II
799 Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Test
2752 TYT Matematik Sayı Problemleri Test
3432 Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Test
5380 Karışımların Ayrıştırılması Test
1801 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test
855 Çevre ve Toplum Test
8296 Dış Kuvvetler Test
1220 YKS-TYT Fiiller Test II
1205 Fiil Çatısı Testi II
4681 Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test
23074 Tarih Bilimine Giriş Test II
7473 Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test
3537 İslam Tarihi Test II
3163 Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test
1827 Su Kaynakları Test
5509 Toprak ve Toprak Çeşitleri Test
6075 Hz. Muhammed'in Hayatı Örnekliği ve Onu Anlama Test
8098 Kur'an'da Bazı Kavramlar Test
11368 İslam ve İbadetler Test
7438 Ses Bilgisi - Yazım - Noktalama Test
4043 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı
2637 Bilgi Felsefesi (Bilgi Kuramı) Test
710 Siyaset Felsefesi Test II
1169 Ahlak Felsefesi Test III
816 Bilim Felsefesi Test III
3224 Varlık Felsefesi Test III
3854 Paragrafın Yapısı Test II
14121 TYT Din Kültürü Deneme Sınavı
6167 Yeni Nesil Problemler TYT
1227 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi 2
10097 Din Ahlak ve Değerler Test
1925 Yeni Nesil Problemler 2 TYT
5493 AYT Diziler Test
4194 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Testi
10345 Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test
1848 Genden Proteine Test
2023 Genden Proteine Test 2
1271 Canlılarda Enerji Dönüşümleri Test
27235 Dünya ve Ahiret Test
1303 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test 2
3762 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test II
3687 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test III
5873 AYT Trigonometri Test
1126 AYT Trigonometri Test 2
4775 Yazım Kuralları Test III
2082 Karma Dil Bilgisi Test III
1873 Felsefeye Giriş Test III
10956 Tarih Bilimine Giriş Test IV
3317 Canlıların Temel Bileşenleri Test II
2192 TYT Kimya Madde ve Özellikleri Test
4504 Felsefe ile Düşünme Test
2693 Canlıların Temel Birimi Hücre Test
1819 Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test II
1383 Polinom Temel Kavramlar Test
1035 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma Test
6898 İkinci Dereceden Denklemler Test
9034 Logaritma Fonksiyonun Özellikleri Test
962 Çözülme ve Toprak Oluşumu Testi
1111 Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi
569 Türkiye'de Arazi Kullanımı Testi
1239 Arke ve Bakteri Alemleri Testi
1374 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Test
1477 Bitkisel Doku ve Organlar Test
2135 Organik Bileşikler Test
2736 Tepkime Türleri Test
1084 Ekosistem Ekolojisi Test
575 Ekosistem Ekolojisi Test II
1112 Komünite ve Popülasyon Testi
1364 Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Mayoz Testi
2312 Nüfus, Yerleşme ve Göç Test
1243 Nüfus, Yerleşme ve Göç Test II
2302 AYT Coğrafya Deneme Sınavı
3332 AYT Tarih Deneme Sınavı
628 Dolaşım Sistemi Test 2
462 Sindirim Sistemi Test 2
668 Sindirim Sistemi Test 3
668 AYT Polinomlar Testi 2
1051 İntegral Alma Test
3736 Biyoçeşitlilik Test
2254 Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller Test
4500 İnsan ve Doğa Etkileşimi Testi

2022 TYT Testleri Çöz

2022 TYT Testleri

TYT Deneme Çöz 2022

2022 TYT Deneme Çöz

2022 TYT Deneme Online Çöz