KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları

KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları

KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları - çöz

KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları soruları cevapları

KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları


Soru 1


Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin bu savaşa katılan subaylarını geri çağırmak zorunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Milli Mücadele Dönemi’nde çıkardıkları Fransızca Le Pays (Vatan), Türkçe Hadisat ve Albayrak gazeteleri ile Doğu Anadolu’nun Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Balkan Savaşı öncesinde Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Balkan Birliği’nde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?

Soru 4


Birinci Dünya Savaşı’nda, ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olan Rusya’ya İtilaf Devletleri yardım götürmek amacıyla,

I. Kanal,

II. Çanakkale,

III. Hicaz

cephelerinden hangilerini açmışlardır?

Soru 5


Anadolu halkı tarafından Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasında,

I. İstanbul yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemesi,

II. Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Osmanlı ordusunun terhis edilmesi,

III. İtilaf Devletlerinin Anadolu’da işgallerini genişletmeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 6


Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devletinin aldığı önlemler arasında,

I. Sırbistan ve Makedonya’ya asker sevk etme,

II. tarafsızlığını ilan etme,

III. Boğazları kapatma

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 7


Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı birlik kurarak savaş ilan etmelerinde,

I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtarak parçalama siyaseti izlemesi,

II. Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün anlaşılması,

III. Osmanlı ordusunun bir kısmının terhis edilmiş olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 8


Milli cemiyetlerin ortak özellikleri arasında,

I. merkezi hükümet tarafından desteklenmeleri,

II. milli bilinci geliştirmeleri,

III. faaliyetlerinin ulusal çapta olması

durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?

Soru 9


Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında,

I. Anlaşma Devletlerinin Vilayet-i Sitte’de karışıklık çıkması durumunda bu illeri işgal edebilme hakkının olması,

II. İtalya’nın Akdeniz Bölgesi’nde işgal hareketlerinde bulunması,

III. İngiltere ve Fransa’nın, sömürgecilik siyasetini sürdürmeleri

gelişmelerinden hangileri Wilson İlkelerine aykırıdır?

Soru 10


Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi’yi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

Soru 11


Osmanlı Devleti’nin paylaşımıyla ilgili yapılan gizli antlaşmalarda değişiklik olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin I. Dünya Savaşinda savaştığı cephelerden biridir?

Soru 13


Birinci Dünya Savaşında ve sonrasında aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmamıştır?

Soru 14


Almanya’nın I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri arasında,

I. halifenin nüfuzundan yararlanma,

II. yeni cepheler açarak Anlaşma Devletlerini zor duruma düşürme,

III. kapitülasyonların kaldırılmasını sağlama

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih 20. yüzyıl Osmanlı Devleti Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mesut sayda
Doğru: 14
100 Puan
semraakay
Doğru: 14
100 Puan
güçlü06
Doğru: 14
100 Puan
ramazan aba
Doğru: 14
100 Puan
batugol
Doğru: 14
100 Puan