222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1 - çöz

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1 soruları cevapları

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1


Soru 1


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakların değildir?

Soru 3


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ne kadardan az ne kadardan olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur?

Soru 4


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?

Soru 5


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun'a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 7


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 8


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?

Soru 9


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir?

Soru 10


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir?

Soru 11


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre çocuğunu okula göndermeyenlere Muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar?

Soru 12


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdaki hangi duruma para cezası verilmez?

Soru 13


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, okul arsaları ve arazi seçiminde hangi daireden personel bulunmaz?

Soru 14


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu velisi en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

Soru 15


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre İlköğretim haftası" Eylül ayının kaçıncı haftasıdır?

Soru 16


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz?

Soru 17


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir?

Soru 18


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

berna yılma
Doğru: 19
100 Puan
ilkzay
Doğru: 19
100 Puan
i̇lknur soyd
Doğru: 19
100 Puan
m.akol
Doğru: 19
100 Puan
tugba ekici
Doğru: 19
100 Puan