222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3 - çöz

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3 soruları cevapları

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3


Soru 1


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?

Soru 4


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 5


I. İlköğretim okulları

II. Okul öncesi eğitim kurumları

III. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

IV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır?

Soru 6


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “ilköğretim haftası” ne zamandır?

Soru 7


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri aşağıdakilerden hangisi tarafından öncelikli araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır?

Soru 8


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?

Soru 9


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 ...... tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 10


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir?

Soru 11


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen okula göndermeyen veli veya aile başkanlarına, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç TL idari para cezası verilir?

Soru 12


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur?

Paylaş

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

zeynep bara
Doğru: 12
100 Puan
ezgi taşağı
Doğru: 12
100 Puan
ayhan hafuz
Doğru: 12
100 Puan
sevim k.
Doğru: 12
100 Puan
milan kabac
Doğru: 12
100 Puan