222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5 - çöz

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5 soruları cevapları
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5Soru 1


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapı- dan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 2


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre birleştirilmiş sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç- tan fazla olamaz?

Soru 3


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

Soru 4


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

Soru 5


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunması gereken uygulama bahçesi en fazla kaç dekar olabilir?

Soru 6


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretime ait gelir kaynakları arasında değildir?

Soru 7


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutların kira bedelleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

Paylaş

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5 sorularını online çözebilirsiniz.