222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6 - çöz

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6 soruları cevapları
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6Soru 1


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretimin başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2


I. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

II. Gezici Okullar

III. İlköğretim Bölge Okulları

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangileri açılabilir?

Soru 3


I. İl Milli Eğitim Müdürü

II. Bölge İlköğretim Müfettişi (Maarif Müfettişi)

III. İlçe Milli Eğitim Müdürü

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, tek öğretmenli okullarda görevli Müdür Yetkili Öğretmenlerin yaz tatili izinleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tarafından ayarlanır?

Soru 4


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok ne kadar süre verilir?

Soru 5


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelge hazırlarlar?

Soru 7


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelge kaç nüsha hazırlanır?

Soru 8


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ne kadardan fazla olamaz?

Soru 9


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “İlköğretim Haftası” ne zaman kutlanır?

Soru 10


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

Paylaş

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 10
100 Puan
senarist
Doğru: 10
100 Puan
mihi
Doğru: 10
100 Puan
metehan06
Doğru: 10
100 Puan
neriman kar
Doğru: 10
100 Puan