3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3 - çöz

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3 soruları cevapları
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3


Soru 1


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplar?

Soru 2


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ve kaç gün içinde sonuçlandırılır?

Soru 3


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre incelenen Dilekçeye idari makam kaç içinde cevap zorundadır?

Soru 4


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam aşağıdakilerden hangisini yerine getirir?

Soru 5


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması zorunlu şartlardan değildir?

Soru 6


Başvurulan makamın adı dilekçede nereye yazılmalıdır?

Soru 7


HMK m. 127’e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir?

Soru 8


Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gerekenlerdendir?

Soru 10


Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Testin Enleri

Sakir45
Doğru: 10
100 Puan
hedef
Doğru: 10
100 Puan
koustvaraga
Doğru: 10
100 Puan
Mehmet çiftçi
Doğru: 10
100 Puan
yase
Doğru: 10
100 Puan