4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23 çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23 - çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23


Soru 1


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargı- lanması Hakkında Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

Soru 2


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre, kaymakamlar için yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İlde, ilçede ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri haklarında soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı itirazı aşağıdakilerden hangisine yapar?

Soru 4


I. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

III. Müsteşarlar

IV. Valiler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre, yukarıdakiler için hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

Soru 5


4483 sayılı Kanun’a göre Soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin karara itirazlar en geç kaç ay içinde karara bağlanır?

Aday Öğretmenlik Denemeleri