4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 - çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 soruları cevapları
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1Soru 1


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza hâkimine başvurulur?

Soru 2


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz?

Soru 3


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerin hangisinin hazırlık soruşturması il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır?

Soru 4


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi tarafından yapar?

Soru 5


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, Soruşturma izni verilen "Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları" bu karara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 6


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, Soruşturma izni verilen "İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" bu karara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 7


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 8


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir?

Soru 9


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Yetkili merci ön inceleme dahil kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

Soru 11


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “Ön inceleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 13


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 14


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Paylaş

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tuğçe90
Doğru: 14
100 Puan
pınarc
Doğru: 14
100 Puan
karaca589
Doğru: 14
100 Puan
smy
Doğru: 14
100 Puan
arife söyle
Doğru: 14
100 Puan