4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 - çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 soruları cevapları
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1


Soru 1


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza hâkimine başvurulur?

Soru 2


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz?

Soru 3


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerin hangisinin hazırlık soruşturması il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır?

Soru 4


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi tarafından yapar?

Soru 5


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, Soruşturma izni verilen "Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları" bu karara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 6


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, Soruşturma izni verilen "İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" bu karara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 7


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 8


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir?

Soru 9


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Yetkili merci ön inceleme dahil kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

Soru 11


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “Ön inceleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 13


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 14


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Testin Enleri

arya
Doğru: 14
100 Puan
erosan
Doğru: 14
100 Puan
Uditaner
Doğru: 14
100 Puan
suleyman
Doğru: 14
100 Puan
Akifgizem
Doğru: 14
100 Puan
Aday Öğretmenlik Testleri