4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi sorularını online çözebilirsiniz.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi - çöz

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi soruları cevapları
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi


Soru 1


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza hâkimine başvurulur?

Soru 2


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz?

Soru 3


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerin hangisinin hazırlık soruşturması il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır?

Soru 4


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerin hangisinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılmaz?

Soru 5


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi aşağıdakilerden hangileri başvuruda bulunamaz?

Soru 6


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Danıştay İkinci Dairesine aşağıdakilerden hangileri başvuruda bulunamaz?

Soru 7


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 8


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir?

Soru 9


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir?

Soru 10


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi Kanununa göre işlem yapabilirler Ön inceleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “Ön inceleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 13


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Soru 14


4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Testin Enleri

nazar_103
Doğru: 14
100 Puan
selamselam
Doğru: 14
100 Puan
glsn
Doğru: 14
100 Puan
benimadımmehm
Doğru: 14
100 Puan
Muhalmi
Doğru: 14
100 Puan