4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test - çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test soruları cevapları
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması TestSoru 1


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2018 değişikliği)

Soru 2


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2018 değişikliği)

Soru 3


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2018 değişikliği)

Soru 4


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 5


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 6


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 7


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Bakan yardımcıları ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması" aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Soru 8


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç içinde verir?

Soru 9


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Ön inceleme"ye ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede görevli "Köy ve mahalle muhtarları" için soruşturma izni vermeye yetkili merciler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


I. Ad, soyad 

II. Soyut ve genel nitelikte olmaması,

III. T.C. Kimlik Numarası

IV. İş veya ikametgâh adresi

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerde yukarıdakilerden hangilerinin bulunması zorunludur?

Soru 12


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Kaymakam"lar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

çağlar yalç
Doğru: 12
100 Puan
betül balka
Doğru: 12
100 Puan
gulcc behct
Doğru: 12
100 Puan
seymen
Doğru: 12
100 Puan
tülay yılma
Doğru: 12
100 Puan