4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2 - çöz

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2 soruları cevapları
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2Soru 1


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, İlçede görevli memur ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini ………………………………………. verir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 3


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?

Soru 4


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?

Soru 5


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede görevli bir ilkokul müdürü hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 6


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılmaz?

Soru 7


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, “izin vermeye yetkili merciler” ile ilgili olarak bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 8


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca hakkında inceleme yapılan memur soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir?

Soru 9


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hallerde verilen süre de dahil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde verir?

Soru 10


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il merkezindeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?

Soru 12


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerde bulunması gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

su su
Doğru: 12
100 Puan
gülsüm maku
Doğru: 12
100 Puan
pınarc
Doğru: 12
100 Puan
senarist
Doğru: 12
100 Puan
karaca589
Doğru: 12
100 Puan