4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı - çöz

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı


Soru 1


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanunun temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 2


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

II. İdarenin adı ve adresi.

III. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

IV. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde yukarıdaki hususlardan hangisi ya da hangilerinin belirtilmesi zorunludur?

Soru 4


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur?

Soru 5


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az kaç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır?

Soru 6


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatın; Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra ne kadar bir oranı iade edilir?

Soru 7


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla Sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi değişebilir?

Soru 8


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve hâllerin tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

Soru 9


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen kaç gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur?

Soru 10


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda “Teminat” ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde aşağıdaki Kanunlardan hangisi uygulanır?

Paylaş

Etiketler:
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gökmen demi
Doğru: 10
100 Puan
murat yetgi
Doğru: 10
100 Puan
selmaeraydı
Doğru: 9
90 Puan
ekrem tokso
Doğru: 5
50 Puan
blackeagle2
Doğru: 5
50 Puan