4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7


Soru 1


Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü belgeyi kaç iş günü içinde vermekte yükümlüdür?

Soru 2


Kurul itirazlara yönelik kararını ne kadar süre içinde verir?

Soru 3


4982 sayılı kanuna göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün için itiraz edebilir?

Soru 4


TBMM, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulundan gelen raporu ne kadar süre içinde açıklar?

Soru 5


Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu genel raporu, kurum ve kuruluşların raporlarıyla birlik ne zaman nereye gönderilir?

Soru 6


Kurum ve kuruluşların hazırlayacakları raporlar en geç hangi ay sonuna kadar Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna gönderilir?

Soru 7


4982 sayılı kanuna göre kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?

Soru 8


4982 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


4982 sayılı kanuna göre kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

Soru 10


Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

Soru 11


. Bilgi edinme ve değerlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür?

Soru 12


Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu oluşumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu ay içinde en az kaç kez toplanır?

Soru 14


Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu başkanını kim seçer?

Soru 15


Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur?

Soru 16


Bilgi edinme ev değerlendirme kurulu üyelerini kim seçer?

Soru 17


I. Dilekçeyle başvuru

II. Faks yoluyla başvuru

III. Elektronik postayla başvuru

IV. Sözlü olarak başvuru

Yukarıdakilerden hangisi 4982 sayılı kanunda belirtilen başvuru usullerindendir?

Soru 18


4982 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek kişinin başvurusunda bulunması zorunlu değildir?

Soru 19


4982 sayılı kanuna göre başvuru sahibi tüzel kişi ise aşağıdakilerden hangilerinin başvuruda olması gerekir?

I. Tüzel Kişinin Ünvanı

II. Tüzel Kişinin e-posta Adresi

III. Adresi

IV. Yetkili Kişinin İmzası

V. Yetki Belgesi

Soru 20


Aşağıdakilerden hangileri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkına sahiptir?

I. Türkiye’de ikamet eden yabancılar

II. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

III. Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler

Soru 21


I.Eşitlik

II. Açıklık

III. Tarafsızlık

IV. Genellik

Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?


Testin Enleri

EMLKRTY
Doğru: 21
100 Puan
Saliha Çetin
Doğru: 21
100 Puan
Papatya35
Doğru: 21
100 Puan
üçler yıldırı
Doğru: 21
100 Puan
yado
Doğru: 20
95.2 Puan