5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 - çöz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 soruları cevapları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1


Soru 1


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;

- Merkezi yönetim bütçelerinden I ve II sayılı kamu idarelerine özgü genel bütçenin yüzde kaçına kadar "Yedek Ödenek" konulabilir?

Soru 2


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıda verilen idare ve üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; - Merkezi yönetim bütçelerinden genel bütçenin yüzde ve/veya binde kaçına kadar "Örtülü Ödenek" konulabilir?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; - "Kamu Zararının Tazmini" kaç yıl sonra "Zaman Aşımına" uğrar?

Soru 5


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin "Kendi" bütçeleri arasındaki ödenek aktarımı "aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin" yüzde kaçını aşamaz?

Soru 6


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 7


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımi "Genel Bütçe Toplam Ödeneklerin" yüzde kaçını aşamaz?

Soru 9


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Makro Ekonomik gösterge ve bütçe büyüklükleri Maliye Bakanlı'ğına bağlı Yüksek Planlama Kurulu'nda nezaman görüşülür?

Soru 10


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu'nca 15 Eylül'e kadar karara bağlanan Orta Vadeli Mali Plan(OVMP)'da kaç yıllık gelir gider tahmini yer alır?

Soru 11


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; 

I. Harcama Yetkilileri

II. Dış Denetçi

III. Sayıştay

IV. Mali Hizmetler Birimi

V. İç denetçiler

Üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilenlerden hangileri aracılığıyla ifa ederler?

Soru 13


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;  "Merkezi yönetim kapsamındaki idareler (Liste I, II, ve III) kamu gelirlerinin AZALMASINA veya giderlerinin ARTMASINA neden olacak gelecek ................................ mali yükü hesaplayıp tasarılara eklemesi gerekirken IV sayılı cetvelde yeralan Sosyal Guvenlik Kurumları en az .........................aktüeryal tahminlerini tasarılara eklemek zorundadır."

Yukarıda yer alan maddenin doğruluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle mümkündür?

Soru 14


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "......................., usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına göre - İş yaptırılması - Mal veya hizmet alınması karşılığında ödeme yükümlülüğüne girilmesine denir ve süresi ................... sınırlıdır."

Boşluklara hangisi getirilmelidir?

Soru 15


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; İç Denetçiler raporları üst yöneticiler tarafından kaç ay içinde "İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu'na" sevkedilmelidir?

Soru 16


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "Ödeneklerde ertesi yıla yüklemelerde" Milli Eğitim Bakanlığı için bütçe ödeneğinin % kaçına kadar ertesi yıla yükleme yapılır?

Soru 17


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "Bir bakanlığa baglı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçelerine................. denir."

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse madde DOĞRU olur?

Soru 18


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;  "Yüksek Planlama Kurulu" hangi bakanlığa bağlıdır?

Paylaş

Etiketler:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

muallim nac
Doğru: 18
100 Puan
adader27
Doğru: 18
100 Puan
sefıka masl
Doğru: 17
94.4 Puan
trbr
Doğru: 16
88.8 Puan
murat yetgi
Doğru: 14
77.7 Puan