5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI sorularını online çözebilirsiniz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI - çöz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI soruları cevapları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI


Soru 1


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


I. Kasıt

II. Kusur

III. İhmal

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu zararı; kamu görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını ifade eder?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu maliyesinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre belediyelerde üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ilgili yılda örtülü ödenek amacıyla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde kaçını geçemez?

Soru 6


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biridir?

Soru 7


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir?

Soru 8


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “harcama yetkilisi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Testin Enleri

matador299
Doğru: 8
100 Puan
Müdür46
Doğru: 8
100 Puan
yüzbaşı44
Doğru: 8
100 Puan
MAHMUT ÇİÇEK
Doğru: 8
100 Puan
mustafa nahırcı
Doğru: 8
100 Puan