5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3 - çöz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3 soruları cevapları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3Soru 1


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


I. Kasıt

II. Kusur

III. İhmal

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu zararı; kamu görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını ifade eder?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu maliyesinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre belediyelerde üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ilgili yılda örtülü ödenek amacıyla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde kaçını geçemez?

Soru 6


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biridir?

Soru 7


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir?

Soru 8


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “harcama yetkilisi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

erzincanlıe
Doğru: 8
100 Puan
uygar1912
Doğru: 8
100 Puan
rumeysa7
Doğru: 8
100 Puan
denizbarışy
Doğru: 7
87.5 Puan
veycell21
Doğru: 7
87.5 Puan