5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4Soru 1


5018 sayılı kanuna göre mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği hangi kurumlara gönderirler? (2020 yılı)

Soru 2


I- Yetkililerin imzası

II- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması

III- Maddi hata bulunup bulunmağı

IV- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler

Yukarıda belirtilen 5018 sayılı kanuna göre muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve ek belgeler üzerinde hangi bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür?

Soru 3


5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları hangi yasal düzenlemeyle yapılır?

Soru 4


5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

Soru 5


5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer örneğini hangi kurumlara gönderirler?

Soru 6


5018 sayılı kanuna göre ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak ne kadar süre içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer?

Soru 7


5018 sayılı kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini kamuoyuna ne zaman açıklarlar?

Soru 8


I. Belediye - Belediye başkanı

II. İçişleri Bakanlığı - İçişleri Bakanı

III. Milli Savunma Bakanlığı - Bakan

IV. İl özel idaresi - Vali

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, yukarıda verilen idari birim - üst yönetici eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

Soru 9


I. Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

II. İlgili yıla alt toplam miktar. genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

III. Kullanılma yeri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, örtülü ödenekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 10


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, aşağıdakilerin hangisi tarafından çıkarılır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir?

Soru 12


5018 Sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idareleri kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az kaç yıllık dönem için hesaplar?

Paylaş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

rumeysa7
Doğru: 8
66.6 Puan
alime akgün
Doğru: 8
66.6 Puan
sena
Doğru: 8
66.6 Puan
denizbarışy
Doğru: 7
58.3 Puan
veycell21
Doğru: 7
58.3 Puan