5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2 - çöz

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2 soruları cevapları
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2Soru 1


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde kaçını aşamaz?

Soru 2


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek en erken hangi ayda ilan edilir?

Soru 3


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre özel öğretim kurumlarının vereceği reklam ve ilanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir?

Soru 5


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlarda çalıştırılacak personelle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

Soru 6


Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az ....... süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 7


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, "Özlük haklar ve sorumluluklar"a ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür?

Soru 9


Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usul ve esaslar ........ belirlenir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 10


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, "Eğitim ve öğretim desteği"ne ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


I. Askeri okullar,

II. Emniyet teşkilâtına bağlı okullar

III. Din eğitimi-öğretimi yapan kurumlar

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıda verilen okul türlerinden hangilerinin aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz?

Soru 12


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin kaç katı kadar idari para cezası uygulanır?

Paylaş

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 12
100 Puan
bulutto
Doğru: 12
100 Puan
arife söyle
Doğru: 12
100 Puan
deryabrsl
Doğru: 12
100 Puan
süleyman şi
Doğru: 10
83.3 Puan