5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test - çöz

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test soruları cevapları
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test



Soru 1


I. Rum

II. Ermeni

III. Musevi

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki azınlıklardan hangileri, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup T.C. uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim özel okulları kurabilir?

Soru 2


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluşundan kaç yıl sonra en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen tarafından okutulması zorunludur?

Soru 3


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, aşağıdakilerden hangisinin denemetimi ve gözetimi altındadır?

Soru 4


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, meyhane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 5


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, meyhane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya yüz metre bulunması zorunludur.

Buna göre, uzaklıkla ilgili müştereken hazırlanacak yönetmelik çalışmalarında aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yer almaz?

Soru 6


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yabancı okullar yeni arazi edinebilmesi veya kapasitelerini attırabilmesi için aşağıda verilenlerden hangisinin izni olmalıdır? (2018 değişikliği)

Soru 7


Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az ......... önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 8


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, "Kurumlarda çalıştırılacak personel"e ilişkin verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 9


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, özel okullardaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç hangi ayda ilan edilir?

Soru 10


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?

Soru 11


Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl ................ ve ................ müştereken belirlenir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 12


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, "Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren kurumları"nı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Soru 13


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, "Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını"nı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Soru 14


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, Kurum açma iznine ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 14
100 Puan
arife söyle
Doğru: 14
100 Puan
süleyman şi
Doğru: 14
100 Puan
peri03
Doğru: 14
100 Puan
aksoyum
Doğru: 14
100 Puan